Werkingssubsidies voor jeugdwerkinitiatieven

Alle erkende jeugdverenigingen en jeugdhuizen uit Tielt-Winge kunnen een subsidie krijgen om hun jeugdwerking verder uit te bouwen.

Voorwaarden

De vereniging moet door de jeugdraad erkend zijn.

De aanvraag moet volgende gegevens bevatten:

 1. Identificatie van het jeugdwerkinitiatief.
 2. Naam en adres van de persoon die de aanvraag ondertekent.
 3. Rekeningnummer van de organisatie waarop het subsidiebedrag mag gestort worden.
 4. Lijst met bestuursleden of leiding met vermelding van de naam, geboortedatum en het adres van de bestuursleden.
 5. Exemplaar van de statuten of als er geen statuten zijn: een omschrijving van de doelstellingen.
  Voor verenigingen die aangesloten zijn bij een koepelvereniging, erkend door de afdeling Jeugdwerk, mogen de statuten van de koepelvereniging bijgevoegd worden.
 6. Een ledenlijst met vermelding van naam, adres en geboortedatum (exclusief leiding).

Procedure

De subsidiëring van de jeugdvereniging wordt bepaald aan de hand van een werkingsverslag. Het werkingsverslag moet in de loop van de maand volgend op het betreffende semester ingediend worden.

 • Werkingsverslag 1ste semester
  activiteiten van september tot en met februari, dus ten laatste eind maart indienen.
 • Werkingsverslag 2de semester
  activiteiten van maart tot en met augustus, dus ten laatste eind september indienen.

Het werkingsverslag jeugdhuizen moet binnengebracht worden voor eind september van het werkingsjaar.

De subsidie wordt jaarlijks op de rekening van het jeugdwerkinitiatief gestort voor 31 december van het werkjaar.

Het lokaal bestuur en de jeugdraad hebben het recht controles uit te voeren.

Wat meebrengen

 • Aanvraagformulier
 • Ledenlijst
 • Werkingsverslagen
 • Statuten

Kostprijs

Op het einde van het jaar wordt het totale subsidiebedrag verdeeld: 400 euro wordt toegekend aan elk van de jeugdhuizen. Het restbedrag gaat naar de jeugdbewegingen.

De som voor jeugdbewegingen wordt evenredig verdeeld over de semesters waarvoor er werkingsverslagen werden ingediend. 

Voor wie

Erkende jeugdwerkinitiatieven.

Contact

Adres
Ralisweg 17 , 3390 Tielt-Winge Sporthal 't Solveld
Tel.
016 63 95 61
sport@tielt-winge.be
Website
tielt-winge.kwandoo.com

Openingsuren

Vandaag
Morgen
open van 09:00 tot 12:00