Naar inhoud
RSS

Nieuws

 • Gezocht: vrijwillige burenbemiddelaar

  De burenbemiddelaar zoekt samen met de buren naar een oplossing voor alledaagse conflicten (bijvoorbeeld: geluidsoverlast van de blaffende hond, overhangende takken, stank van composthoop) en voor opgehoopte spanningen en problemen die de sfeer of de leefbaarheid in een wijk negatief kunnen beïnvloeden.

 • Huisdier in nood - gratis sticker

  Hulpverleningszone Oost lanceerde een sticker om aan te geven dat er huisdieren aanwezig zijn in de woning.

  Op deze sticker geef je aan welke en hoeveel huisdieren je hebt. De ingevulde sticker kleef je goed zichtbaar op je ruit.

 • Programmatische Aanpak Stikstof

  Publieke inspraak over het plan-MER voor het programma Programmatische Aanpak Stikstof

  Het PAS-programma heeft als algemeen doel bij te dragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen an de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, door een (verdere) daling te realiseren van de stikstofdepositie.

  Om de mogelijke effecten van dat programma op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieu-effectrapportage opgestart.

 • Vacature: twee kinderbegeleid(st)ers

  Halftijdse vervangingsovereenkomst vanaf september 2018.

Onze missie / visie

De lokale besturen van Tielt-Winge en hun medewerkers werken, samen met u, aan een solidaire en groene Hagelandse gemeente, die de kansen grijpt om te verbeteren waar mogelijk en ruimte biedt voor creativiteit.

Wij streven naar een duurzaam en haalbaar beleid waarbij de noden van de burgers, de financiële en materiële middelen en de beschikbaarheid van medewerkers in evenwicht blijven.

In de eerste plaats zetten wij in op een professionele, efficiënte, vriendelijke en discrete dienstverlening, die transparant en toegankelijk is voor iedere burger.

Hiervoor vertrekken wij van een open, duidelijke en correcte communicatie tussen het bestuur, de medewerkers en de burgers, gebaseerd op respect voor elkaar.

Daarnaast hecht onze organisatie veel belang aan collegialiteit, integriteit en persoonlijke groei van alle medewerkers.

Op deze manier realiseren wij een zo groot mogelijk welzijn voor u als inwoner, bezoeker, werknemer, vereniging, organisatie of bedrijf in Tielt-Winge.

In de kijker

boek WOI

boek WOI


Vrijetijdsdiensten

registreren en inschrijven


Erfgoedbank

erfgoedbank


Volg ons

Volg tieltwinge op Twitter

Volg ons op Twitter

Volg tieltwinge op Facebook

Volg ons op Facebook

ga naar de website van ocmw ga naar de website van sociaal huis