Vrijwilligerscoördinatie

Het lokaal bestuur Tielt-Winge zoekt enthousiaste en geëngageerde vrijwilligers voor haar algemene werking. Er zijn mogelijkheden binnen verschillende diensten. U kan aan de slag in de volgende projecten:

Zwerfkattenproject
De overpopulatie van katten brengt, naast veel dierenleed zoals ontbering en ziekte, heel wat hinder mee voor de bevolking. De meest efficiënte en diervriendelijkste manier om het probleem duurzaam op te lossen is een sterilisatiecampagne. Vrijwilligers helpen hier met het uitzetten van inloopkooien om de dieren naar de dierenarts te brengen. Zij verzorgen ze tot ze weer kunnen worden vrijgelaten en zorgen ervoor dat de dieren niet omkomen van honger of dorst. Meer info over het project kan u verkrijgen bij de dienst milieu.

Zwerfvuilactie
De milieudienst zoekt vrijwilligers die zich engageren om op regelmatige basis het zwerfvuil in hun omgeving op te ruimen en sluikstorten in hun straat te melden. In een aantal straten en buurten kunnen we al enige tijd op de hulp rekenen van schitterende peters en meters, en hun inspanningen werpen zeker vruchten af.
U krijgt hiervoor speciale rollen vuilzakken, handschoenen, een fluovestje en een grijper. De volle vuilzakken worden opgehaald. Meer info over het project kan u verkrijgen bij de dienst milieu.

Bibliotheek medewerkers
Een vrijwilliger in de bibliotheek helpt mee de binnengekomen boeken weg te zetten en de collectie op orde te houden. Deze vrijwilliger kan ook ingezet worden in allerhande activiteiten die de bibliotheek organiseert gaande van lezingen tot bezoeken van onze scholen.

Locatie: Blerebergstraat 4, 3390 Tielt-Winge

Grabbel- en Swappas
De Jeugddienst organiseert de eerste 5 weken van de zomervakantie de Grabbelpas (voor 6- tot 12-jarigen) en Swappas (voor 12- tot 16-jarigen).
Als jongere / vrijwilliger werkt u mee de activiteiten uit en beleeft u een te gekke zomer samen met een leuke animatorenploeg.

Buitenspeeldag en Sinterklaassportnamiddag
Iedere jaar organiseert de sport- en jeugddienst in april een buitenspeeldag en rond de Sinterklaasperiode een Sinterklaassportnamiddag. Zij zoeken enthousiaste jongeren die mee een oogje in het zeil willen houden.

Peters en meters wandel- en fietsroutes
De peters en meters controleren een paar keer per jaar de wandel- en/of fietsroute waarvoor zij verantwoordelijk zijn en signaleren problemen. Zo kunnen de routes goed onderhouden worden. Meer informatie vindt u op de website van Toerisme Vlaams-Brabant.

Huistaakbegeleiders
Twee keer per week na schooltijd begeleidt de vrijwilliger kinderen uit het basisonderwijs, die het wel eens moeilijk hebben op school. Hij/zij geeft individuele ondersteuning aan één of meerdere leerlingen, moedigt hen aan, geeft lees-, reken- of schrijfondersteuning en begeleidt hen op een speelse manier in het maken van het opgelegde huiswerk.

Medewerker voor het consultatiebureau van Kind & Gezin
Hier helpt de vrijwilliger de verpleging en de dokter in het consultatiebureau bij het onthaal van de ouders, het meten en wegen van de kinderen en voor algemene vragen en begeleiding tijdens de consultaties.
Kan u zich enkele keren per maand vrijmaken, heeft u een warm hart voor kinderen, bent u geduldig, vriendelijk en sociaal, dan bent u een goede kandidaat.

Locatie: Glabbeeksesteenweg 15, 3390 Tielt-Winge

Hulp bieden bij maaltijden en spel activiteiten voor kinderen in het Elfenhuisje
De vrijwilliger ondersteunt de hulpkok die verantwoordelijk is voor de dagverse maaltijden voor de kindjes van de groepsopvang Elfenhuisje. De vrijwilliger geeft de baby’s groentepap, fruitpap en flessen en helpt de peuters bij de maaltijd. Nadien helpt de vrijwilliger met afruimen en opdienen.

Spel en spelactiviteiten: spelen met kinderen zoals knutselen, helpen torens bouwen.., mee gaan in de fantasiewereld van de kinderen.
kinderen begeleiden bij het buiten spel (hulp bieden op schuifaf en andere speeltoestellen, balspel,…).

Locatie: Glabbeeksesteenweg 13 A, 3390 Tielt-Winge.

Voorbereiden voedselbedeling
De vrijwilliger staat in voor het samenstellen van de voedselpakketten, rekening houdend met de samenstelling van de gezinnen en de hoeveelheid voedingswaren die geleverd werd. De pakketjes worden verdeeld en klaargezet in rekken.

Locatie: zaal 't Jongensschool, Blerebergstraat 4, 3390 Tielt-Winge.

Buddywerking LOI en/of doorgangswoning
De vrijwilliger in het LOI (Lokaal Opvangsinitiatief waar asielzoekers worden opgevangen) en/of de doorgaanswoning is er vooral om mensen bij te staan. Het is een meerwaarde mocht hij/zij iemand zijn die de taal spreekt van de bewoner, of een aardig woordje Engels en/of Frans kan. De bedoeling is dat deze persoon dichtbij het gezin staat om hen -vooral in de eerste weken/maanden- wegwijs te maken in hun nieuwe leven. Hulp bij administratie, wegwijs in de gemeente, tolken waar nodig en een brugfunctie tussen de bewoner en de maatschappelijk werker. Kortom een soort meter of peter voor het gezin dat in het LOI en/of de doorgangswoning verblijft, zowel voor de ouders als voor de kinderen.

Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang (IBO)
Kinderbegeleiders van de buitenschoolse kinderopvang ondersteunen bij hun dagelijkse werking:
Dit gaat over het voorlezen aan de kinderen, hulp bieden bij het middageten en een extra paar handen aanbieden bij het snijden van hun fruit.
U kan de begeleidsters ook bijstaan bij verschillende activiteiten zoals knutselen, wandelen, gaan sporten in de sporthal, naar de speeltuin gaan etc.

Locatie: Zonnedrieslaan 26, Haldertstraat 2 en Leuvensesteenweg 187 in Tielt-Winge.

Medewerker voor het lokaal dienstencentrum
Het lokaal dienstencentrum (LDC) Zonnedries is steeds op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij verschillende activiteiten zoals:

- Mindermobielencentrale
De mindermobielencentrale (MMC) van het lokaal dienstencentrum Zonnedries bestaat uit vrijwillige chauffeurs die met hun eigen wagen verplaatsingen doen op vraag van mindermobiele inwoners. Ze vervoeren de inwoner voor een bezoek aan familie, dokter of ziekenhuis en ontvangen hiervoor een kleine vergoeding.

- Vervoer minibus
De minibus wordt in eerste instantie gebruikt voor het vervoeren van personen van en naar het sociaal restaurant.
In tweede instantie wordt de minibus ingezet voor het ophalen en/of wegbrengen van bedoelde personen van en naar de activiteiten die plaatsvinden in het lokaal dienstencentrum.
In derde instantie kunnen rolstoelgebruikers op de nog beschikbare uren een aanvraag doen voor vervoer met de minibus.

- Wassalon
De was opplooien van onze 65-plussers zodat deze opnieuw kan opgehaald worden.

 - Boodschappendienst
Op iedere 1ste en 3de vrijdagvoormiddag van de maand kunnen inwoners gebruik maken van deze dienst. De vrijwilliger brengt de persoon in kwestie naar de winkel en helpt hem/haar bij het winkelen zelf en bij het inladen en uitladen van de boodschappen. 

- Keukenhulp in de grootkeuken
De grootkeuken van OCMW Tielt-Winge levert dagelijks meer dan 300 warme maaltijden aan huis (voor gemeente Tielt-Winge, Bekkevoort, Holsbeek en Begijnendijk). Voor het proportioneren van deze maaltijden, het snijden van groenten en het afwassen, worden vrijwillige keukenmedewerkers gezocht.

- Sociaal restaurant
De vrijwilliger kan een handje helpen in het sociaal restaurant bij het klaarzetten van de zaal, het uitscheppen van het eten, het opdienen van de maaltijden, het afruimen van de tafel, het uitschenken van drank, helpen bij de afwas etc.
In de maandelijkse themadag kan u ook ingezet worden voor het voorbereidend kookwerk, alsook de andere gangbare taken van het restaurant.

- Informatieve, recreatieve en vormende activiteiten
De vrijwilliger helpt bij het klaarzetten van de zaal zodat de activiteiten zoals bloemschikken, kaartnamiddag etc. meteen van start kunnen gaan. Hij verzorgt de catering en helpt nadien bij het opruimen en afwassen.

- Lesgever
Als vrijwilliger-lesgever kan u ook aan de slag als u een talent heeft zoals juwelenontwerpen, haken of breien, exotisch koken, een vreemde taal, talent met verf en penseel, yoga.

Locatie: Zonnedrieslaan 27, 3390 Tielt-Winge.

Ontdek alle overige vrijwilligersvacatures in Tielt-Winge op het vrijwilligersplatform.

Procedure

Kandidaat-vrijwilligers melden zich bij de vrijwilligerscoördinator. Deze zorgt ervoor dat u:
• warm onthaald wordt;
• de werking leert kennen en kennis maakt met de medewerkers en vrijwilligers op de werkvloer;
• goed begeleid wordt in het vrijwilligerswerk;
• de nodige vorming krijgt;
• kan werken in een ongedwongen en aangename sfeer;
• een gepaste compensatievergoeding, een goede verzekering en bovenal veel werkplezier hebt.

Voor meer informatie en/of een vrijblijvend gesprek neemt u contact op met de vrijwilligerscoördinator.

Regelgeving

• Wet over de rechten van vrijwilligers van 3 juli 2005.
• Wet van 1 maart 2019 tot wijziging van de wet van 3 juli 2005, over de rechten van vrijwilligers en van andere wettelijke bepalingen inzake vrijwilligerswerk, in voege sinds 21/04/2019.
• KB van 20/12/2018 dat voorziet in een verhoogde forfaitaire vergoeding voor bepaalde vrijwilligers, in voege vanaf 1 januari 2019.
• Decreet van 3 april 2009 over het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
• De beleidsbeslissing van gemeente en OCMW in verband met het vrijwilligersbeleid in de verschillende domeinen.

Voor wie

• iedereen uit de Europese Unie of met een geldige verblijfsvergunning kan, vanaf het jaar dat hij of zij 16 wordt, vrijwilligerswerk doen;
• vrijwilligers met een vervangingsinkomen moeten dit vooraf melden bij hun uitkeringsinstantie. Hiervoor moet u formulier C45B gebruiken;
• ontvangt u een uitkering van de mutualiteit, dan is voorafgaande goedkeuring van de adviserend geneesheer nodig;
• sommige asielzoekers kunnen eveneens vrijwilligerswerk doen. Indien zij in een opvangcentrum verblijven, moeten zij dit melden bij Fedasil. 

Contact

Contact

Vrijwilligers

Nu gesloten
Adres
Leuvensesteenweg 187 , 3390 Tielt-Winge Gemeenschapscentrum De Maere
Tel.
016 63 59 10
vrijwilligers@tielt-winge.be

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00