Vrijwilligerscoördinatie

Het lokaal bestuur Tielt-Winge zoekt enthousiaste en geëngageerde vrijwilligers voor haar algemene werking. Er zijn mogelijkheden binnen verschillende diensten. U kan aan de slag in de volgende projecten:

Zwerfkattenproject
De overpopulatie van katten brengt, naast veel dierenleed zoals ontbering en ziekte, heel wat hinder mee voor de bevolking. De meest efficiënte en diervriendelijkste manier om het probleem duurzaam op te lossen is een sterilisatiecampagne. Vrijwilligers helpen hier met het uitzetten van inloopkooien om de dieren naar de dierenarts te brengen. Zij verzorgen ze tot ze weer kunnen worden vrijgelaten en zorgen ervoor dat de dieren niet omkomen van honger of dorst. Meer info over het project kan u verkrijgen bij de dienst Milieu.

Zwerfvuilactie
De milieudienst zoekt vrijwilligers die zich engageren om op regelmatige basis het zwerfvuil in hun omgeving op te ruimen en sluikstorten in hun straat te melden. In een aantal straten en buurten kunnen we al enige tijd op de hulp rekenen van schitterende peters en meters, en hun inspanningen werpen zeker vruchten af.
U krijgt hiervoor speciale rollen vuilzakken, handschoenen, een fluovestje en een grijper. De volle vuilzakken worden opgehaald. Meer info over het project kan u verkrijgen bij de dienst Milieu.

Bib-medewerkers
Bib-vrijwilligers helpen de bibliotheek mee op orde houden.

Grabbel- en Swappas
De Jeugddienst organiseert de eerste 5 weken van de zomervakantie de Grabbelpas (voor 6- tot 12-jarigen) en Swappas (voor 12- tot 16-jarigen).
Als jongere / vrijwilliger werkt u mee de activiteiten uit en beleeft u een te gekke zomer samen met een leuke animatorenploeg.

Peters en meters wandel- en fietsroutes
De peters en meters controleren een paar keer per jaar de wandel- en/of de fietsroute waarvoor zij verantwoordelijk zijn en signaleren problemen. Zo kunnen de routes goed onderhouden worden.

Huistaakbegeleiders
Twee keer per week na schooltijd begeleidt de vrijwilliger kinderen uit het basisonderwijs, die het wel eens moeilijk hebben op school. Hij/zij geeft individuele ondersteuning aan één of meerdere leerlingen, moedigt hen aan, geeft lees-, reken- of schrijfondersteuning en begeleidt hen op een speelse manier in het maken van het opgelegde huiswerk.

Keukenhulp in de grootkeuken
De grootkeuken van OCMW Tielt-Winge levert dagelijks meer dan 300 warme maaltijden aan huis (voor gemeente Tielt-Winge, Bekkevoort en Begijnendijk). Voor het proportioneren van deze maaltijden, het snijden van groenten en het afwassen, worden vrijwillige keukenmedewerkers gezocht.

Medewerker voor het lokaal dienstencentrum
Het lokaal dienstencentrum Zonnedries is steeds op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij verschillende activiteiten, zoals de toogbediening tijdens een kaartnamiddag, hulp bij het klaarzetten van de zaal voor een bloemschikactiviteit.
In het sociaal restaurant helpen vrijwilligers bij het uitscheppen van de maaltijden, het inschenken van dranken, opruimen en afwassen.
U kan ook als vrijwilliger-lesgever aan de slag als u een talent heeft zoals juwelenontwerp, haken of breien, exotisch koken, een vreemde taal, talent met verf en penseel, yoga.

Vrijwilligers voor diverse projectwerkingen
Voor het project “Boek je Bezoekje” kan u zich vrijwillig inzetten om op huisbezoek te gaan bij jarige 80-plussers. Zo draagt u een steentje bij om vereenzaming te voorkomen en maakt u een buurtbewoner gelukkig met een babbel.

Medewerker voor het consultatiebureau van Kind & Gezin
Hier helpt de vrijwilliger de verpleging en de dokter in het consultatiebureau bij het onthaal van de ouders, het meten en wegen van de kinderen en voor algemene vragen en begeleiding tijdens de consultaties.
Kan u zich enkele keren per maand vrijmaken, heeft u een warm hart voor kinderen, bent u geduldig, vriendelijk en sociaal, dan bent u een goede kandidaat.

Procedure

Kandidaat-vrijwilligers melden zich bij de vrijwilligerscoördinator. Deze zorgt ervoor dat u:
• warm onthaald wordt;
• de werking leert kennen en kennis maakt met de medewerkers en vrijwilligers op de werkvloer;
• goed begeleid wordt in het vrijwilligerswerk;
• de nodige vorming krijgt;
• kan werken in een ongedwongen en aangename sfeer;
• een gepaste compensatievergoeding, een goede verzekering en bovenal veel werkplezier hebt.

Voor meer informatie en/of een vrijblijvend gesprek neemt u contact op met de vrijwilligerscoördinator.

Regelgeving

• Wet over de rechten van vrijwilligers van 3 juli 2005.
• Wet van 1 maart 2019 tot wijziging van de wet van 3 juli 2005, over de rechten van vrijwilligers en van andere wettelijke bepalingen inzake vrijwilligerswerk, in voege sinds 21/04/2019.
• KB van 20/12/2018 dat voorziet in een verhoogde forfaitaire vergoeding voor bepaalde vrijwilligers, in voege vanaf 1 januari 2019.
• Decreet van 3 april 2009 over het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
• De beleidsbeslissing van gemeente en OCMW in verband met het vrijwilligersbeleid in de verschillende domeinen.

Voor wie

• iedereen uit de Europese Unie of met een geldige verblijfsvergunning kan, vanaf het jaar dat hij of zij 16 wordt, vrijwilligerswerk doen;
• vrijwilligers met een vervangingsinkomen moeten dit vooraf melden bij hun uitkeringsinstantie. Hiervoor moet u formulier C45B gebruiken;
• ontvangt u een uitkering van de mutualiteit, dan is voorafgaande goedkeuring van de adviserend geneesheer nodig;
• sommige asielzoekers kunnen eveneens vrijwilligerswerk doen. Indien zij in een opvangcentrum verblijven, moeten zij dit melden bij Fedasil. 

Contact

Contact

Cultuur & Samenleving

Nu gesloten
Adres
Leuvensesteenweg 187 , 3390 Tielt-Winge Gemeenschapscentrum De Maere
Tel.
016 63 59 10
cultuur@tielt-winge.be
Website
https://webshoptieltwinge.recreatex.be

Openingsuren

Vandaag
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00