Vrijwilligerscoördinatie

Het lokaal bestuur Tielt-Winge zoekt enthousiaste en geëngageerde vrijwilligers voor haar algemene werking. Er zijn mogelijkheden binnen verschillende diensten. U kan aan de slag in de volgende projecten:

Zwerfkattenproject
De overpopulatie van katten brengt, naast veel dierenleed zoals ontbering en ziekte, heel wat hinder mee voor de bevolking. De meest efficiënte en diervriendelijkste manier om het probleem duurzaam op te lossen is een sterilisatiecampagne. Vrijwilligers helpen met het uitzetten van inloopkooien. De gevangen dieren worden naar de dierenarts gebracht waar ze verzorgd worden tot ze weer vrijgelaten kunnen worden. Meer info over het project kan u verkrijgen bij de dienst milieu.

Zwerfvuilactie
De milieudienst zoekt vrijwilligers die zich engageren om op regelmatige basis het zwerfvuil in hun omgeving op te ruimen en sluikstorten in hun straat te melden. In een aantal straten en buurten kunnen we al enige tijd op de hulp rekenen van schitterende peters en meters, en hun inspanningen werpen zeker vruchten af.
De vrijwilligers krijgen speciale rollen vuilzakken, handschoenen, een fluovestje en een grijper. De volle vuilzakken worden opgehaald. Meer info over het project kan u verkrijgen bij de dienst milieu.

Bibliotheek taken
Een vrijwilliger in de bibliotheek helpt de binnengekomen boeken mee weg te zetten en de collectie op orde te houden. Deze vrijwilliger kan ook ingezet worden tijdens activiteiten die de bibliotheek organiseert zoals lezingen en schoolbezoeken.

Locatie: Blerebergstraat 4

Grabbel- en Swappas
De jeugddienst organiseert de eerste 5 weken van de zomervakantie de Grabbelpas (voor 6- tot 12-jarigen) en Swappas (voor 12- tot 16-jarigen).
Als jongere / vrijwilliger werk je mee de activiteiten uit en beleef je een te gekke zomer samen met een leuke animatorenploeg.

Buitenspeeldag en Sinterklaassportnamiddag
Ieder jaar organiseert de sport- en jeugddienst in april een buitenspeeldag en rond de Sinterklaasperiode een Sinterklaassportnamiddag. Zij zoeken enthousiaste jongeren die mee een oogje in het zeil willen houden.

Peters en meters wandel- en fietsroutes
De peters en meters controleren een paar keer per jaar de wandel- en/of fietsroute waarvoor zij verantwoordelijk zijn en signaleren problemen. Zo kunnen de routes goed onderhouden worden. Meer informatie vindt u op de website van Toerisme Vlaams-Brabant.

Huistaakbegeleiders
Twee keer per week na schooltijd begeleidt de vrijwilliger kinderen uit het basisonderwijs, die het wel eens moeilijk hebben op school. Hij/zij geeft individuele ondersteuning aan één of meerdere leerlingen, moedigt hen aan, geeft lees-, reken- of schrijfondersteuning en begeleidt hen op een speelse manier in het maken van het opgelegde huiswerk.

Medewerker voor het consultatiebureau van Kind & Gezin
Hier helpt de vrijwilliger de verpleging en de dokter in het consultatiebureau bij het onthaal van de ouders, het meten en wegen van de kinderen en voor algemene vragen en begeleiding tijdens de consultaties.
Kan u zich enkele keren per maand vrijmaken, heeft u een warm hart voor kinderen, bent u geduldig, vriendelijk en sociaal, dan bent u een goede kandidaat.

Locatie: Glabbeeksesteenweg 15

Hulp bieden bij maaltijden en spelactiviteiten in het Elfenhuisje
De vrijwilliger ondersteunt de hulpkok die verantwoordelijk is voor de dagverse maaltijden voor de kindjes van de groepsopvang Elfenhuisje. De vrijwilliger geeft de baby’s groentepap, fruitpap en flessen en helpt de peuters bij de maaltijd. Nadien helpt de vrijwilliger met afruimen en opdienen.

De vrijwilliger begeleidt spelactiviteiten zoals knutselen, torens bouwen en gaat mee in de fantasiewereld van de kinderen. Hij/zij begeleidt ook het buitenspel (hulp bieden op schuifaf en andere speeltoestellen, balspel enz.).

Locatie: Glabbeeksesteenweg 13 A

Voorbereiden voedselbedeling
De vrijwilliger staat in voor het samenstellen van de voedselpakketten, rekening houdend met de gezinssamenstelling en de hoeveelheid voedingswaren die geleverd werd. De pakketen worden klaargezet en verdeeld.

Locatie: zaal 't Jongensschool, Blerebergstraat 4

Buddywerking LOI en/of doorgangswoning
De vrijwilliger in het LOI (Lokaal Opvangsinitiatief waar asielzoekers worden opgevangen) en/of de doorgaanswoning is er vooral om mensen bij te staan. Het is een meerwaarde mocht hij/zij iemand zijn die de taal spreekt van de bewoner, of een aardig woordje Engels en/of Frans kan. De bedoeling is dat deze persoon dicht bij het gezin staat om hen, vooral in de eerste weken/maanden, wegwijs te maken in hun nieuwe leven.

De vrijwilliger biedt hulp bij administratie, het wegwijs maken in de gemeente, tolken waar nodig en kent een brugfunctie tussen de bewoner en de maatschappelijk werker. Kortom een soort meter of peter voor het gezin dat in het LOI en/of de doorgangswoning verblijft, zowel voor de ouders als voor de kinderen.

Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang (IBO)
De vrijwilliger ondersteunt de kinderbegeleiders van de buitenschoolse kinderopvang in hun dagelijkse werking. Voorlezen aan de kinderen, hulp bieden bij het middageten, snijden van het fruit zijn enkele taken die u opneemt. U staat de begeleiders ook bij tijdens de verschillende activiteiten (knutselen, wandelen, gaan sporten in de sporthal, naar de speeltuin gaan).

Locaties: Zonnedrieslaan 26, Haldertstraat 2 en Leuvensesteenweg 187.

Medewerkers voor het lokaal dienstencentrum
Het lokaal dienstencentrum (LDC) Zonnedries is steeds op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij verschillende activiteiten zoals:

  • Mindermobielencentrale: de mindermobielencentrale (Mobitwin) van Zonnedries bestaat uit vrijwillige chauffeurs die met hun eigen wagen verplaatsingen doen op vraag van mindermobiele inwoners van Tielt-Winge. Ze vervoeren de inwoner voor een bezoek aan familie, dokter of ziekenhuis en ontvangen hiervoor een kleine vergoeding.
  • Vervoer minibus: gebruikers van het sociaal restaurant '4 Sterrendries' en personen die deelnemen aan activiteiten van het lokaal dienstencentrum of personen die opgevangen worden in de dagopvang van Zonnedries (CADO) kunnen worden opgehaald/teruggebracht met de minibus. Daarnaast kunnen rolstoelgebruikers, op de nog beschikbare uren, vervoer met de minibus aanvragen.
  • Logistieke ondersteuning in het dienstencentrum: als vrijwilliger ondersteunt u bij diverse taken zoals het afwassen en plooien van kledij en handdoeken, tafels dekken, frigo's aanvullen, mensen bedienen, afwassen, ondersteuning tijdens activiteiten,...
  • Boodschappendienst: iedere eerste en derde vrijdagvoormiddag van de maand kunnen inwoners gebruik maken van deze dienst. De vrijwilliger rijdt met de minibus van Zonnedries met de ingeschreven gebruikers naar de winkel en helpt de gebruikers bij het winkelen zelf en bij het inladen en uitladen van de boodschappen.
  • Keukenhulp: onze grootkeuken levert dagelijks meer dan 300 warme maaltijden aan huis (voor gemeente Tielt-Winge, Bekkevoort, Holsbeek en Begijnendijk). Voor het proportioneren van deze maaltijden, het snijden van groenten en het afwassen, worden vrijwillige keukenmedewerkers gezocht.
  • Sociaal restaurant: de vrijwilliger helpt bij het klaarzetten van de zaal, het uitscheppen van het eten, het opdienen van de maaltijden, het afruimen van de tafel, het uitschenken van drank en bij de afwas.
  • Lesgever: als vrijwillig lesgever kan u aan de slag als u een talent heeft zoals juwelenontwerpen, haken of breien, exotisch koken, een vreemde taal, met verf en penseel, yoga,...

Meer informatie? Neem contact op met het lokaal dienstencentrum.

Locatie: Zonnedrieslaan 27.

Ontdek alle openstaande vrijwilligersvacatures in Tielt-Winge op het vrijwilligersplatform.

Procedure

Kandidaat-vrijwilligers melden zich aan bij de vrijwilligerscoördinator. Deze zorgt ervoor dat u:
• warm onthaald wordt;
• de werking leert kennen en kennis maakt met de medewerkers en vrijwilligers op de werkvloer;
• goed begeleid wordt in het vrijwilligerswerk;
• de nodige vorming krijgt;
• kan werken in een ongedwongen en aangename sfeer;
• een gepaste compensatievergoeding, een goede verzekering en bovenal veel werkplezier hebt.

Voor meer informatie en/of een vrijblijvend gesprek neemt u contact op met de vrijwilligerscoördinator.

Voor wie

• iedereen uit de Europese Unie of met een geldige verblijfsvergunning kan, vanaf het jaar dat hij of zij 16 wordt, vrijwilligerswerk doen;
• vrijwilligers met een vervangingsinkomen moeten dit vooraf melden bij hun uitkeringsinstantie. Hiervoor moet u formulier C45B gebruiken;
• ontvangt u een uitkering van de mutualiteit, dan is voorafgaande goedkeuring van de adviserend geneesheer nodig;
• sommige asielzoekers kunnen eveneens vrijwilligerswerk doen. Indien zij in een opvangcentrum verblijven, moeten zij dit melden bij Fedasil. 

Contact

Contact

Vrijwilligers

Nu gesloten
Adres
Leuvensesteenweg 187 , 3390 Tielt-Winge Gemeenschapscentrum De Maere
Tel.
016 63 59 10
vrijwilligers@tielt-winge.be

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00