Vrijstelling van de bijdrage voor de zuivering van het afvalwater

Gebruikt uw gezin leidingwater en zorgt u zelf voor de zuivering van het afvalwater? Dan kan u een vrijstelling krijgen van de bijdrage voor de zuivering van het afvalwater. Die bijdrage is een onderdeel van uw jaarlijkse waterfactuur en wordt soms ook de 'bovengemeentelijke saneringsbijdrage' genoemd.

Voorwaarden

U kunt een vrijstelling krijgen als uw afvalwater correct gezuiverd wordt met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA). Deze regeling is enkel voor het huishoudelijk afvalwater van gezinnen.

De voorwaarden zijn:

  • op het zoneringsplan ligt uw woning in een rode cluster;
  • uw IBA voldoet aan de Code van Goede Praktijk en in overeenstemming is met de voorschriften uit VLAREM II.

Procedure

Heeft u de IBA zelf geplaatst en zorgt u zelf voor het onderhoud?

  • vraag dan een attest waaruit blijkt dat uw IBA werd gebouwd en wordt uitgebaat volgens de Code van Goede Praktijk en in overeenstemming is met de voorschriften uit VLAREM II;
  • bezorg dat attest aan De Watergroep om de vrijstelling te krijgen. Het attest is 5 jaar geldig. Na 5 jaar moet u opnieuw een attest aanvragen bij uw gemeentebestuur.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart;
  • gegevens van de IBA waaruit blijkt dat deze conform de voorwaarden is.

Uitzonderingen

Is de IBA geplaatst door FLuvius, dan kan u niet genieten van deze vrijstelling.  U heeft de IBA gekocht voor hetzelfde bedrag als een aansluiting op de riolering in plaatst van het totaalbedrag van de installatie (die veel hoger is). De jaarlijkse saneringsbijdrage dekt de 'afbetaling' van de installatie en het onderhoud van de installatie door Fluvius.

Externe links

Contact

Contact

Milieu

Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 58
milieu@tielt-winge.be
Website
https://www.tielt-winge.be/afspraak