Vrijstelling van de bijdrage voor de zuivering van het afvalwater

Gebruikt uw gezin kraanwater en zorgt u zelf voor de zuivering van dat afvalwater? Dan kunt u een vrijstelling krijgen van de bijdrage voor de zuivering van het afvalwater. Die bijdrage is een onderdeel van uw jaarlijkse waterfactuur en wordt soms ook de 'bovengemeentelijke saneringsbijdrage' genoemd.

Voorwaarden

U kunt een vrijstelling krijgen als uw afvalwater correct gezuiverd wordt met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA). Deze regeling is enkel voor het huishoudelijk afvalwater van gezinnen.

De voorwaarden zijn:

 • op het zoneringsplan ligt uw woning in een rode cluster;
 • uw IBA voldoet aan de Code van Goede Praktijk en in overeenstemming is met de voorschriften uit VLAREM II.

Procedure

 • Als de gemeente, het waterbedrijf of de rioolbeheerder de IBA heeft geplaatst en die ook onderhoudt, dan wordt de vrijstelling meestal automatisch toegekend.
  Wordt de vrijstelling toch niet automatisch toegekend? Contacteer dan uw waterbedrijf, en vraag de vrijstelling aan.
 • Hebt u de IBA zelf geplaatst en zorgt u zelf voor het onderhoud?
  • Dien dan een aanvraag in bij uw gemeentebestuur. De gemeente onderzoekt uw aanvraag en vult het IBA-attest in, waaruit blijkt of uw IBA werd gebouwd en wordt uitgebaat volgens de Code van Goede Praktijk en in overeenstemming is met de voorschriften uit VLAREM II.
  • Binnen 3 maanden vanaf de dag van uw aanvraag bezorgt uw gemeentebestuur het attest aan uw waterbedrijf. U ontvangt een kopie, die u enkel moet bewaren.
  • Het attest is 5 jaar geldig. Na 5 jaar moet u opnieuw een vrijstelling aanvragen bij uw gemeentebestuur.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart;
 • Gegevens van de IBA waaruit blijkt dat deze conform de voorwaarden is.

Uitzonderingen

Is de IBA geplaatst door Fluvius, dan kan u niet genieten van deze vrijstelling.  U heeft de IBA gekocht voor hetzelfde bedrag als een aansluiting op de riolering in plaatst van het totaalbedrag van de installatie (die veel hoger is). De jaarlijkse saneringsbijdrage dekt de 'afbetaling' van de installatie en het onderhoud van de installatie door Fluvius.

Externe links

Contact

Contact

Milieu

Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 37
milieu@tielt-winge.be

Openingsuren

Vandaag
Morgen
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00