Voorstel of vraag op de agenda van de gemeenteraad of raad voor maatschappelijk welzijn

Iedere inwoner van de gemeente, die ouder is dan 16 jaar, kan een voorstel of vraag over de beleidsvoering of dienstverlening van het lokaal bestuur plaatsen op de agenda van de gemeente- of OCMW-raad.

Procedure

  • om een voorstel of vraag geldig in te dienen, moet onderstaand formulier worden gebruikt;
  • het voorstel of de vraag moet gesteund/ondertekend worden door minstens 2% van de inwoners van Tielt-Winge die ouder zijn dan 16 jaar. Hiervoor gebruikt u de handtekeningenlijst in het formulier;
  • het volledig ingevulde formulier, samen met de benodigde handtekeningen, dient u per aangetekende brief en/of tegen ontvangstbewijs in bij het college van burgemeester en schepenen;
  • u voegt bij uw aanvraag ook alle nuttige documenten in verband met het voorstel toe;
  • het college van burgemeester en schepenen / de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn beoordeelt de ontvankelijkheid van de aanvraag;
  • u wordt op de hoogte gebracht of de aanvraag werd aanvaard;
  • een ontvankelijke aanvraag wordt op de agenda van de eerstvolgende raad geplaatst, als deze minstens 20 dagen voor de vergadering werd ontvangen. Wordt een voorstel later ingediend, komt het op de agenda van de volgende vergadering;
  • het verzoekschrift wordt behandeld als laatste agendapunt van de gemeenteraad, tenzij de raad op grond van wettelijke redenen (bijvoorbeeld de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) anders beslist.

Regelgeving

Voor wie

Inwoners van Tielt-Winge.

Downloads

Gerelateerde items

Contact

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00