Verzoek tot organisatie van een gemeentelijke volksraadpleging

Bij een gemeentelijke volksraadpleging legt de gemeente een vraag met betrekking tot een gemeentelijke materie voor aan de kiezers van de betrokken gemeente. De gemeenteraad kan overgaan tot het organiseren van een volksraadpleging, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de inwoners van de gemeente.

Het initiatief dat uitgaat van de inwoners moet worden gesteund door ten minste 20% van de inwoners in gemeenten met minder dan 15 000 inwoners.

Voorwaarden

Om een verzoek in te dienen voor een volksraadpleging of om eraan deel te nemen als kiezer, dient men aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • in het bevolkingsregister van de gemeente ingeschreven of vermeld zijn;
  • de volle leeftijd van zestien jaar bereikt hebben;
  • niet het voorwerp uitmaken van een veroordeling of beslissing die voor een gemeenteraadskiezer de uitsluiting of schorsing van het kiesrecht meebrengt.

Procedure

  • Elk verzoek tot het houden van een volksraadpleging dient aan de hand van een aangetekende brief gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen. Hiervoor gebruikt u onderstaand formulier (een verzoekschrift met petitielijst).
  • Bij het verzoek worden een gemotiveerde nota en de stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten, gevoegd.
  • Voor de gemeente Tielt-Winge moet het verzoek gepaard gaan met de naam, voornaam, geboortedatum en woonplaats van minstens 20% van de inwoners van Tielt-Winge die het verzoekschrift ondertekenden.
  • Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt en beoordeelt de geldigheid van het verzoek. Als het nodige aantal geldige handtekeningen is bereikt, zal de gemeenteraad overgaan tot de organisatie van de volksraadpleging.
  • Deelname aan de volksraadpleging is niet verplicht. Elke deelnemer heeft recht op één stem. Er wordt geheim gestemd.

Regelgeving

Voor wie

Inwoners van Tielt-Winge.

Contact

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00