Verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds

Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan elk jaar een korting krijgen op de verwarmingsfactuur van het Sociaal Verwarmingsfonds.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een tussenkomst als u behoort tot een van de onderstaande categorieën:

 • categorie 1: personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering én het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan 19.105,58 euro (verhoogd met 3.536,95 euro per persoon ten laste);
 • categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager of gelijk is aan 19.105,58 euro (verhoogd met 3.536,95 euro per persoon ten laste);
 • categorie 3: personen met schuldoverlast die in een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling zitten én de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

U kunt een tegemoetkoming krijgen in uw factuur voor deze brandstoffen:

 • huisbrandolie (mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis);
 • verwarmingspetroleum (type c) aan de pomp;
 • bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheden (in een propaangastank, niet in flessen).

 

Procedure

 • Neem binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof contact op met het OCMW van uw gemeente.
 • Het OCMW neemt binnen de 30 dagen een beslissing of u al dan niet in aanmerking komt.
 • U zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht. 

 

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart;
 • kopie van de leveringsbon of leveringsfactuur.
 • Woont u in een gebouw met meerdere appartementen? Vraag dan aan de eigenaar of de beheerder van het gebouw:
  • een kopie van de leveringsfactuur
  • een attest waarop staat op hoeveel appartementen de factuur betrekking heeft.
 • (indien van toepassing) een attest waarin vermeld staat dat u geniet van een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling;
 • een volmacht van betrokken persoon indien u een aanvraag doet voor iemand anders;
 • het rekeningnummer waarop de eventuele toelage betaald kan worden.

Bedrag

 • Het Fonds komt voor maximaal 1500 liter per kalenderjaar en per huishouden tussen.
 • Voor wie zich verwarmt met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van 210 euro. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

Uitzonderingen

De maatregel is bedoeld voor mensen die zelf de gevolgen van de prijsstijgingen ondervinden.
Er wordt daarom geen toelage toegekend aan personen die verblijven in:

 • een woonzorgcentrum;
 • een opvanghuis;
 • of een ziekenhuis.

Contact

Contact

Sociale dienstverlening

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 40 08
socialedienst@tielt-winge.be

Openingsuren

Vandaag
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00