Vervoer op maat

Het nieuwe decreet basisbereikbaarheid zal het openbare vervoersaanbod in Vlaanderen grondig wijzigen van een aanbodgericht naar een meer vraaggericht systeem.

Naast de Lijn met de belangrijkste buslijnen (kernnet, zoals buslijn 370) en de kleinere lijnen (aanvullende net, zoals buslijn 390) zal het vervoer op maat een van de belangrijkste gegevens worden in het mobiliteitsverhaal.

De bedoeling is dat zones die niet door het gewone openbaar vervoer bediend zullen worden, toch nog kunnen aansluiten via andere vervoerssystemen, zoals flextaxi's, autodelen, fietsdelen. Deze zullen zich vooral concentreren in zogenaamde mobipunten, waar meerdere systemen samenkomen, en waar de burger aansluiting zal kunnen vinden met het gewone openbaar vervoer.

Hiermee wordt ingespeeld op individuele mobiliteitsvragen van personen die geen toegang hebben tot andere vormen van openbaar vervoer. De bedoeling is om het vervoer op maat laagdrempelig, kostenefficient en toegankelijk te maken.

Procedure

De verschillende systemen moeten nog uitgewerkt en goedgekeurd worden door de Vervoerregioraad Leuven (waar ook onze gemeente onder valt).

Regelgeving

Het Vlaams decreet basisbereikbaarheid van 3 april 2019.

Voor wie

Voor alle burgers die geen toegang hebben tot het gewone busvervoer wegens de locatie waar ze wonen, het tijdstip (als er geen gewone bediening is) of omdat ze tot een bepaalde doelgroep behoren (bv. rolstoelgebruikers).

Externe links

Contact

Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 51
mobiliteit@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00