Verkavelingsattesten

Een kavel uit een vergunde verkaveling of verkavelingsfase kan enkel verkocht worden, verhuurd worden voor méér dan negen jaar, of bezwaard worden met een recht van erfpacht of opstal, nadat de verkavelingsakte door de ambtenaar is verleden.

Voorwaarden

De verkavelingsakte wordt eerst verleden na overlegging van een attest van het college van burgemeester en schepenen, waaruit blijkt dat, voor de volledige verkaveling of voor de betrokken verkavelingsfase, het geheel van de lasten uitgevoerd is of gewaarborgd is.

Procedure

  • Doorgaans wordt de aanvraag gedaan door de notaris die aangesteld werd om de kavel te verkopen. De eigenaar kan eveneens deze aanvraag indienen.
  • Nakijken of de facturen van de nutsmaatschappijen betaald werden.
  • Nakijken of er constructies moeten gesloopt worden.
  • Nakijken of er bomen moeten geveld worden.
  • Agendering op de agenda van het college van burgemeester en schepenen als aan de bovenstaande voorwaarden voldaan is.
  • De aanvrager van het attest wordt in kennis gesteld van de beslissing van het schepencollege.

Wat meebrengen

Indien ter beschikking:

  • Betaalattesten nutsmaatschappijen;
  • Bewijzen van sloop van de op plan aangeduide te slopen constructies.

Kostprijs

-

Uitzonderingen

-

Regelgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Voor wie

  • Notaris gelast met de verkoop van een perceel binnen een goedgekeurde verkaveling.
  • De eigenaar die een perceel dat gelegen is binnen een goedgekeurde verkaveling verkoopt.

Contact

Contact

Stedenbouw

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 49
stedenbouw@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00