Vergunning voor tijdelijke bewegwijzering van een manifestatie

Organiseert u een manifestatie van culturele, godsdienstige, sportieve of recreatieve aard en wenst u wegwijzers te plaatsen, dan heeft u een vergunning voor tijdelijke bewegwijzering van een manifestie nodig.

Voorwaarden

  • Uw manifestatie is van culturele, godsdienstige, sportieve of recreatieve aard.
  • De bewegwijzering is beperkt in de tijd.

Procedure

U vraagt de verguning aan bij het college van burgemeester en schepenen.

Wat meebrengen

Stratenplan met aanduiding waar de bewegwijzering zal staan.

Regelgeving

  • Wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoordineerd bij het KB van 16 maart 1968.
  • Gemeentelijk reglement op de politie van het wegverkeer GEM 20 juni 2019.
  • KB houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg van 1 december 1975 en KB 15 april 1980 houdende het wielertoerisme in groep. 

 

Voor wie

Voor elke organisator van een manifestatie. 

Contact