Vergunning voor een collecte

Wanneer u voor een goed doel geld wilt inzamelen door een collecte te houden (op de openbare weg, huis-aan-huis of in openbare plaatsen), hebt u een vergunning nodig. De instantie die de vergunning aflevert hangt af van de locatie waar u de geldinzameling organiseert.

Procedure

  • u moet de vergunning schriftelijk aanvragen aan de bevoegde instantie. U moet de aanvraag minimum 3 weken vooraf indienen;
  • als de collecte gehouden wordt in de gemeente, moet de vergunning aangevraagd worden aan het college van burgemeester en schepenen;
  • als de collecte gehouden wordt in verschillende gemeenten van de provincie Vlaams-Brabant, moet de vergunning aangevraagd worden aan de deputatie van het provinciebestuur;
  • als de collecte gehouden wordt, verspreid over verschillende provincies, moet de vergunning aangevraagd worden aan de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Kostprijs

Gratis.

Uitzonderingen

Voor bepaalde vormen van collecten (wetenschappelijk, artistiek, letterkundig, wijsgerig of godsdienstig) is geen vergunning vereist. De plaatselijke jeugdvereningingen moeten hiervoor ook geen vergunning aanvragen.

Contacteer het lokaal bestuur voor meer informatie.

Voor wie

Deze vergunning moet aangevraagd worden door iedereen die geld wil inzamelen voor een goed doel.

Contact

Contact

Milieu

Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 37
milieu@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak