Vergunning voor een circusstandplaats

De aanvraag voor een vergunning voor een circusstandplaats moet minstens 3 maanden voorafgaand aan de eerste geplande voorstelling schriftelijk of per e-mail toekomen bij het gemeentebestuur.

Voorwaarden

  • de aanvraag wordt niet in aanmerking genomen indien deze formulieren niet in orde of compleet zijn;
  • de afgeleverde toelating is enkel geldig op voorwaarde dat de toepasselijke reglementering inzake dierenwelzijn nageleefd wordt. Indien bij controle blijkt dat het circus hieraan en aan alle overige reglementeringen niet voldoet, dan wordt de vergunning met onmiddellijke ingang ingetrokken. In dit geval worden alle voorstellingen gestaakt en moet het circus het grondgebied van Tielt-Winge onmiddellijk verlaten;
  • enkel het terrein van Huize Hageland kan gehuurd worden als standplaats voor een circus, dit is de enige standplaats voor circussen in Tielt-Winge.

Procedure

De aanvraag moet gebeuren aan de hand van het aanvraagformulier 'standplaats circus'.

Wat meebrengen

Met het aanvraagformulier worden eveneens de volgende documenten mee verzonden:

  • aanvraag huur terrein Huize Hageland;
  • aanvraag huur restafvalcontainer voor evenementen.

Kostprijs

Na goedkeuring van uw aanvraag door het college van burgemeester en schepenen zal u verzocht worden een borgsom te betalen van €300. Deze borgsom zal aangewend worden om eventuele schade aan het openbare terrein, veroorzaakt door het circus tijdens zijn verblijf binnen de gemeente, te vergoeden. In dit geval zal de werkelijke kost van de herstelling afgehouden worden van de borgsom en zal slechts het resterende bedrag teruggestort worden. Indien er geen sprake is van schade aan het openbare terrein, wordt de borgsom integraal teruggestort.

Voor wie

Uitbaters van circussen en andere niet-permanente amusementsbedrijven die een voorstelling willen geven, moeten hiervoor een vergunning aanvragen.

Contact

Contact

Milieu

Nu open
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 58
milieu@tielt-winge.be

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00