Tussenkomst in het leefgeld

Leefgeld is het bedrag dat een persoon of een gezin nodig heeft om te kunnen leven. Het gaat om geld voor eten, drinken en persoonlijke verzorging. 

Leefgeld is niet hetzelfde als een leefloon. Een leefloon is een uitkering die voorbehouden is voor personen die voldoen aan strenge voorwaarden. Leefgeld is een financiële tussenkomst voor personen die niet meer kunnen voorzien in hun eigen onderhoud.

Procedure

  • een maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie;
  • uw aanvraag wordt vervolgens voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst;
  • binnen een termijn van 30 dagen na uw aanvraag nemen zij een beslissing.

Wat meebrengen

• uw identiteitskaart;
• uw rekeninguittreksels van minstens de voorbije 3 maanden.

Voor wie

Het OCMW komt pas tussen als blijkt dat u over onvoldoende inkomsten beschikt.

Contact