Toelating tot crematie

Om een overledene te laten cremeren, moet u de toelating hebben van het lokaal bestuur.

Procedure

U moet een schriftelijke aanvraag indienen bij de dienst Burgerzaken waar het overlijden is aangegeven. Meestal is het de begrafenisondernemer die zorgt voor deze aanvraag.

Voor de aanvraag hebt u volgende documenten nodig:

  • de aanvraag tot crematie;
  • een attest van de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld. In dit attest staat vermeld of het om een natuurlijk, gewelddadig of verdacht overlijden gaat:
    • Werd er een natuurlijk overlijden vastgesteld, dan hebt u een tweede verslag nodig van een door het gemeentebestuur aangestelde arts.
    • Bij de vaststelling van een gewelddadig of verdacht overlijden, hebt u een toelating nodig van de Procureur des Konings.

De toestemming tot crematie wordt ten vroegste 24 uur na het indienen van de aanvraag gegeven.

Kostprijs

Gratis

Uitzonderingen

Voor biocrematie (resomeren of verwateren) is er nog geen wettelijk kader.

Voor wie

Personen die wensen zich na hun overlijden te laten cremeren, kunnen tijdens hun leven een laatste wilsbeschikking indienen bij de dienst Burgerzaken.

Contact

Contact

Burgerzaken

Nu open
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 22
burgerzaken@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00