Toelating om bij een evenement af te wijken van het geluidsniveau

Organiseert u een evenement met elektronische versterkte muziek dan moet u de geluidsnormen naleven. Wilt u de muziek luider spelen dan de opgelegde normen, dan kan u hiervoor een afwijking aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen. Hiervoor wordt het 'Afwegingskader voor het organiseren van muziekactiviteiten' gehanteerd.

Procedure

  • Vul het aanvraagformulier 'evenementen / fuiven' in, vergeet in het onderdeel 'geluidsniveau' op pagina 2 niet om een afwijking van de geluidsniveau aan te vragen.
  • Dien het formulier in bij het lokaal bestuur. Dit doet u minstens drie tot zes maanden vooraf (afhankelijk van de grootte van het evenement).
  • Ongeveer één maand voor het evenement beslist het college van burgemeester en schepenen over de toelating en de voorwaarden die aan de muziekactiviteit worden oplegd (zoals einduur). Deze beslissing wordt per post naar u opgestuurd.

Wat meebrengen

Aanvraagformulier evenementen.

Kostprijs

Voor de aflevering van een toelating categorie 2 geldt een retributie van 50 euro. De factuur wordt samen met de toelating naar u opgestuurd.

Uitzonderingen

Voor evemenenten met alleen niet-elektronisch versterkte muziek (bijvoorbeeld fanfare, symfonisch orkest) moet u geen afwijking van de geluidsnormen aanvragen.

Voor wie

Iedereen die een evenement (zowel privé als publiek) organiseert op het grondgebied van Tielt-Winge en daarbij elektronisch versterkte muziek wil spelen.

Contact

Contact

Milieu

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 37
milieu@tielt-winge.be

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00