Subsidies voor ouderenverenigingen

Lokale ouderenverenigingen waarvan de leden een rustpensioen genieten of de normale pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben en die als seniorenvereniging erkend zijn, kunnen voor hun werking een gemeentelijke toelage ontvangen. Dit is ook zo voor ouderenverenigingen die bij een koepelvereniging zijn aangesloten.

Voorwaarden

De ouderenverenigingen die in aanmerking willen komen voor het ontvangen van een toelage moeten aangesloten zijn bij de Seniorenadviesraad van Tielt-Winge. Zij duiden hiervoor een afvaardiging aan die deelneemt aan de algemene vergaderingen van de Seniorenadviesraad.

Procedure

De Seniorenadviesraad stelt jaarlijks de manier en omvang van de toelagen voor. Uiteindelijk beslist het college van burgemeester en schepenen over de toekenning van de toelagen.

Regelgeving

Gemeenteraadsbeslissing van 14 juni 2001 over de statuten en het huishoudelijk reglement van de Seniorenadviesraad van Tielt-Winge.

Voor wie

Ouderenverenigingen in Tielt-Winge waarvan de leden senioren uit Tielt-Winge zijn.

Contact

Adres
Leuvensesteenweg 187 , 3390 Tielt-Winge Gemeenschapscentrum De Maere
Tel.
016 63 59 10
cultuur@tielt-winge.be
Website
https://tielt-winge.kwandoo.com

Openingsuren

Vandaag
Morgen
open van 09:00 tot 12:00