Subsidies voor ouderenverenigingen

Lokale ouderenverenigingen waarvan de leden een rustpensioen genieten of de normale pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben en die als seniorenvereniging erkend zijn, kunnen voor hun werking een gemeentelijke subsidie ontvangen. Dit is ook zo voor ouderenverenigingen die bij een koepelvereniging zijn aangesloten.

Voorwaarden

De ouderenverenigingen die in aanmerking willen komen voor het ontvangen van een subsidie moeten aangesloten zijn bij de seniorenadviesraad van Tielt-Winge. Zij duiden hiervoor een afvaardiging aan die deelneemt aan de algemene vergaderingen van de seniorenadviesraad. Jaarlijks dient er een document van de financiële instelling waar de vereniging een bankrekening heeft geopend, binnengebracht te worden. Het document bevat het rekeningnummer van de vereniging en de gegevens van de volmachthouders voor uitbetaling van de subsidies.

Procedure

De seniorenadviesraad stelt jaarlijks de manier en omvang van de subsidies voor. Uiteindelijk beslist het college van burgemeester en schepenen over de toekenning van de subsidies.

Regelgeving

Gemeenteraadsbeslissing van 14 juni 2001 over de statuten en het huishoudelijk reglement van de Seniorenadviesraad van Tielt-Winge.

Voor wie

Ouderenverenigingen in Tielt-Winge waarvan de leden senioren uit Tielt-Winge zijn.

Contact

Adres
Leuvensesteenweg 187 , 3390 Tielt-Winge Gemeenschapscentrum De Maere
Tel.
016 63 59 10
demaere@tielt-winge.be
Website
apps.ticketmatic.com/shop/gcdemaere/shop

Openingsuren

Vandaag
Morgen
open van 09:00 tot 12:00