Subsidies socio-culturele verenigingen

Socio-culturele verenigingen die erkend zijn door de gemeentelijke cultuurraad kunnen werkingssubsidies ontvangen.

Voorwaarden

De vereniging is erkend en heeft een werkingsverslag ingediend.

Procedure

  • Wanneer de vereniging nog niet erkend is kan zij een erkenningsaanvraag indienen.
  • De cultuurraad valideert de aanvraag.
  • Na erkenning kan de vereniging het eerstvolgende jaar subsidies ontvangen.

Wat meebrengen

Werkingsverslag in te dienen voor 5 april van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop het werkingsverslag betrekking heeft. Bijvoorbeeld: het werkingsverslag van 2022 wordt ingediend voor 5 april 2023.

Regelgeving

Gemeenteraadsbeslissing van 18 november 2010 in verband met het subsidiereglement socio-culturele verenigingen.

Voor wie

Door de cultuurraad erkende verenigingen.

Contact

Adres
Leuvensesteenweg 187 , 3390 Tielt-Winge Gemeenschapscentrum De Maere
Tel.
016 63 59 10
cultuur@tielt-winge.be
Website
https://tielt-winge.kwandoo.com