Subsidies socio-culturele verenigingen

Socio-culturele verenigingen die erkend zijn door de gemeentelijke cultuurraad kunnen werkingssubsidies ontvangen.

Voorwaarden

De vereniging is erkend en heeft een werkingsverslag ingediend.

Procedure

  • Wanneer de vereniging nog niet erkend is, kan zij een erkenningsaanvraag indienen.
  • De cultuurraad valideert de aanvraag.
  • Na erkenning kan de vereniging het eerstvolgende jaar subsidies ontvangen.
  • Jaarlijks dient er een document van de financiële instelling waar de vereniging een bankrekening heeft geopend,  binnengebracht te worden. Hierop staat het rekeningnummer van de vereniging met de gegevens van de volmachthouders.

Wat meebrengen

  • Werkingsverslag in te dienen voor 5 april van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop het werkingsverslag betrekking heeft. Bijvoorbeeld: het werkingsverslag van 2023 wordt ingediend voor 5 april 2024.
  • Het formulier van de bankinstelling (gegevens in verband met het rekeningnummer en de volmachthouders) dient jaarlijks bezorgd te worden aan het lokaal bestuur voor uitbetaling van de subsidie.

Regelgeving

Gemeenteraadsbeslissing van 18 november 2010 in verband met het subsidiereglement socio-culturele verenigingen.

Voor wie

Door de cultuurraad erkende verenigingen.

Contact

Contact

Cultuur & Samenleving

Nu gesloten
Adres
Leuvensesteenweg 187 , 3390 Tielt-Winge Gemeenschapscentrum De Maere
Tel.
016 63 59 10
demaere@tielt-winge.be
Website
apps.ticketmatic.com/shop/gcdemaere/shop

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00