Subsidies socio-culturele verenigingen

Socio-culturele verenigingen die erkend zijn door de gemeentelijke cultuurraad kunnen werkingssubsidies ontvangen.

Voorwaarden

De vereniging is erkend en heeft een werkingsverslag ingediend.

Procedure

Wanneer de vereniging nog niet erkend is kan zij een erkenningsaanvraag indienen. De cultuurraad valideert de aanvraag. Na erkenning kan de vereniging het eerstvolgende jaar subsidies ontvangen.

Wat meebrengen

Werkingsverslag in te dienen voor 5 april van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop het werkingsverslag betrekking heeft. Bijvoorbeeld: het werkingsverslag van 2020 wordt ingediend voor 5 april 2021.

Regelgeving

Gemeenteraadsbeslissing van 18 november 2010 in verband met het subsidiereglement socio-culturele verenigingen.

Voor wie

Door de cultuurraad erkende verenigingen.

Contact

Adres
Leuvensesteenweg 187 , 3390 Tielt-Winge Gemeenschapscentrum De Maere
Tel.
016 63 59 10
cultuur@tielt-winge.be
Website
https://webshoptieltwinge.recreatex.be