Struikelsteen

Struikelstenen en struikeldrempels zijn gedenktekens ter nagedachtenis van slachtoffers van het naziregime (1933-1945). Deze worden geplaatst in het voetpad voor de vroegere woon- of verblijfplaats van mensen die geleden hebben onder het naziregime.

Een struikelsteen is een betonnen steen van 10 x 10 cm. Een struikeldrempel meet 100 x 10 cm. Beiden hebben bovenop een messing plaatje waarin de gegevens van de te herdenken persoon gestanst zijn.

Voorwaarden

De aanvraag moet volgende gegevens bevatten:

 • Naam en adres van de aanvrager;
 • Naam, geboortedatum, deportatie- of arrestatiedatum, (desgevallend) plaats en datum van overlijden van de te herdenken persoon;
 • Argumentatie waarom voor deze persoon een struikelsteen wordt aangevraagd. Bij voorkeur wordt deze aanvraag gestaafd door documenten: overlijdensakte, attest van erkenning
 • Adres van de woning waar de struikelsteen geplaatst dient te worden, vergezeld van een foto van het voetpad voor de woning;
 • Schriftelijk akkoord van de te herdenken persoon of van diens nabestaanden (indien van toepassing).

Procedure

 • U dient een aanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen, dit kan via ons e-loket.
 • De aangereikte gegevens van de te herdenken persoon worden nagekeken. Er wordt nagegaan of de voorgestelde locatie geschikt is.
 • Na goedkeuring worden de aanvrager en de eigenaar en/of bewoner van de woning waar de struikelsteen of -drempel geplaatst zal worden, op de hoogte gebracht.
 • De aanvrager koopt de steen of drempel zelf aan bij de stichting van kunstenaar M. Gunter Demnig, kopieën of interpretaties worden niet toegelaten. www.stolpersteine.nl
 • De aanvrager bezorgt de struikelsteen of -drempel aan de technische dienst.
 • De struikelsteen of -drempel wordt binnen de 6 maanden na de goedkeuring geplaatst.

Kostprijs

Voor de plaatsing van de struikelsteen of -drempel wordt 75 euro aangerekend. Hiervoor wordt een factuur bezorgd.

Regelgeving

Gemeenteraadsbeslissing 21 september 2023: Reglement struikelsteen en struikeldrempel en bepaling retributie

Voor wie

Verenigingen, instellingen, bedrijven of particulieren kunnen een aanvraag indienen voor het plaatsen van een struikelsteen of een struikeldrempel.

Contact

Contact

Technische dienst

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 58
technischedienst@tielt-winge.be

Openingsuren

Vandaag
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00