Speelstraat organiseren

Een speelstraat is volledig voorbehouden voor spelende kinderen. Tijdens de speelstraat wordt de straat volledig of gedeeltelijk afgesloten. Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers. Doorgaand gemotoriseerd verkeer is verboden.

Voorwaarden

Wie in de straat woont:

 • Mag met een motorvoertuig de straat in, maar moet stapvoets rijden.
 • Mag parkeren in de speelstraat. Toch wordt aangeraden om buiten de afgesloten zone te parkeren. Zo krijgen de kinderen meer speelruimte.

Een straat komt in aanmerking als speelstraat als:

 • de straat in een woonzone ligt;
 • de snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/uur;
 • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt;
 • er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt;
 • de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven;
 • voldoende bewoners van de straat akkoord gaan om een speelstraat in te richten.

Procedure

 • U dient een aanvraag in bij uw gemeente. Dit kan via het aanvraagformulier. 
 • Hekken met het verkeersbord C3 (verboden toegang) en het onderbord met daarop de vermelding 'Speelstraat' sluiten de speelstraat af.
 • De speelstraatverantwoordelijken sluiten de speelstraat met de hekken af bij de start van de speeldag en halen die terug weg op het einde van de speeldag.

Kostprijs

Gratis.

Regelgeving

 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.
 • Ministerieel Besluit van 9 oktober 1998 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsings-voorwaarden van de verkeerstekens wordt bepaald.

Voor wie

Inwoners van de gemeente.

Contact

Contact

Mobiliteit & Noodplan

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 51
mobiliteit@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00