Sociaal restaurant

Sociaal restaurant ‘4 Sterrendries’ is elke werkdag open van 11.30 tot 12.45 uur voor 65+’ers woonachtig te Tielt-Winge of inwoners van Tielt-Winge met een zorgbehoevendheid.

De gebruikers kunnen in het sociaal restaurant een maaltijd nuttigen aan een democratische prijs en dit in gezelschap van andere buurtbewoners.

De maaltijden worden bereid in de grootkeuken van het OCMW en opgediend door medewerkers en/of vrijwilligers van LDC Zonnedries.

 

Procedure

· Het sociaal restaurant ‘4 Sterrendries’ is elke werkdag open vanaf 11.30 tot 12.45 uur (met uitzondering van feestdagen).

· Er wordt een intakeformulier ingevuld voor elke gebruiker. Belangrijke informatie zoals allergenen en contactpersonen worden hierin opgenomen.

· Wanneer wordt vastgesteld dat de gebruiker afwijkt van de vooropgestelde doelgroep, zal deze situatie individueel besproken worden.

· Een maaltijd bestaat uit soep, hoofdschotel, dessert en water.

· Andere dranken zijn verkrijgbaar tegen betaling.

· De maaltijden dienen minstens 1 dag vooraf besteld worden (vóór 12 uur). Dit gebeurt bij een medewerker van het lokaal dienstencentrum. Gebruikers kunnen reserveren voor meerdere dagen.

· Wanneer een gebruiker een gereserveerde maaltijd wil annuleren, dient dit voor 9 uur ’s morgens telefonisch te gebeuren. Bij laattijdige annulering wordt de maaltijd aangerekend.

· Gebruikers die omwille van gezondheidsredenen een dieetmaaltijd wensen, dienen dit door te geven bij de reservatie van de maaltijd.

· Conform de geldende wetgeving mag er niets van de maaltijd mee naar huis genomen worden. Deze dient ter plaatse geconsumeerd te worden met uitzondering van een stuk fruit of een voorverpakt dessert.

· Mensen die moeilijkheden hebben om zelfstandig naar ‘4 Sterrendries’ te gaan, kunnen met de minibus gehaald en teruggebracht worden. Tijdens deze ritten worden er geen tussenstops gemaakt.

· De toegang tot het sociaal restaurant kan ontzegd worden aan gebruikers die zich niet houden aan de bepalingen van dit reglement en dit voor een (on)bepaalde termijn. Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) van het OCMW Tielt-Winge beslist over de toepassing van deze sanctie.

 

Wat meebrengen

  • Contactgegevens van personen die kunnen gebeld worden in geval van nood.
  • Betaalmiddel

Kostprijs

· De prijs van een maaltijd bedraagt 6,50 euro (soep, hoofdgerecht en dessert)

· Drankbonnetjes kosten 1,50 euro.

· Vervoersbonnetjes kosten 1 euro per rit.

· Maaltijd-, drank- en/of vervoersbonnetjes die vooraf aangekocht werden, kunnen enkel binnen een termijn van 2 maanden na het laatste bezoek aan het restaurant terugbetaald worden. Dit is enkel toepasbaar wanneer de gebruiker niet meer in de mogelijkheid is om naar het restaurant te komen omwille van ziekte, verhuis naar andere gemeente, opname WZC, overlijden,…

Voor wie

65+'ers of zorgbehoevenden woonachtig te Tielt-Winge.

Contact

Adres
Zonnedrieslaan 27 , 3390 Tielt-Winge Lokaal dienstencentrum Zonnedries
Tel.
016 79 64 45
lokaaldienstencentrum@tielt-winge.be