Sociaal inkomenstarief

Het OCMW kan aan ouders, die gebruik maken van een inkomensgerelateerde kinderopvang én het berekende inkomenstarief niet kunnen betalen, een individueel verminderd tarief kinderopvang toekennen.

Het inkomenstarief in een inkomensgerelateerde kinderopvang is wettelijk geregeld en is afhankelijk van het uw (gezamenlijk) belastbaar beroepsinkomen en het aantal kinderen ten laste. 

Om het inkomenstarief betaalbaar te maken voor kwetsbare groepen, is er een ruime waaier aan individueel verminderde inkomenstarieven. Hierbij wordt er gekeken naar de situatie van de ouder en/of de situatie van de andere inwonende personen (meestal de partner).
Als het financieel onmogelijk is om het inkomenstarief of verminderd tarief te betalen, dan kan het OCMW na een sociaal onderzoek een lager tarief toekennen.

Voorwaarden

U maakt gebruik van een inkomensgerelateerde kinderopvang en u kan het berekende inkomenstarief niet betalen.

Procedure

  • u vraagt het sociaal inkomstarief voor kinderopvang aan bij het OCMW van uw gemeente;
  • een maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.
  • uw aanvraag wordt vervolgens voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Binnen een termijn van 30 dagen na uw aanvraag nemen zij een beslissing.

Wat meebrengen

  • uw identiteitsbewijs;
  • uw bankrekeninguittreksels van de voorbije 3 maanden;
  • uw attest inkomenstarief van kind en gezin;
  • de gegevens van uw kinderopvang.

Contact

Contact

Sociale dienstverlening

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 40 08
socialedienst@tielt-winge.be
Website
http://www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00