Signalisatievergunning

Voert u werken uit of laat u werken uitvoeren op het openbaar domein of neemt u bij werken een deel van het openbaar domein in, dan hebt u een signalisatievergunning nodig.

De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren ten gevolge van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodanig dat zij voor de weggebruiker herkenbaar blijft.

De signalisatievergunning bepaalt welke verkeersborden en welk waarschuwingsmateriaal u moet plaatsen en hoe u dat moet doen.

Voorbeelden van werken waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden zijn:

 • een inname van parkeerplaatsen, stoepen en fietspaden voor plaatsen van verhuiswagen en -lift, leveren van materialen.
 • het plaatsen van containers of bouwmaterialen op openbaar domein.
 • het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan of als werkzone.
 • voor een verhuis waarbij 1 of meerdere parkeerplaatsen ingenomen worden, voor het leveren van meubels bijvoorbeeld.
 • voor het afsluiten van wegen door werken.

Voorwaarden

U hebt toelating van de overheid, van de wegbeheerder of andere om de werken uit te voeren.

Procedure

 • de aanvrager meldt dit telefonisch, per mail of aan de balie aan de dienst mobiliteit die de gegevens verzamelt en verwerkt;
 • er wordt een besluit opgemaakt dat ter goedkeuring aan het schepencollege wordt voorgelegd;
 • na goedkeuring ontvangt de aanvrager een ondertekend exemplaar van de signalisatievergunning, waarbij eventuele specifieke voorwaarden zijn opgenomen.

Opgelet!

Hou er rekening mee dat uw aanvraag minstens 15 werkdagen voor de geplande werken dient aangevraagd te worden.

Wat meebrengen

 • de gegevens van de aanvrager en eventueel de aannemer of uitvoerder van de werken;
 • een plan waarop de inname aangeduid staat en een signalisatieplan of schets (eventueel ook als dit noodzakelijk zou blijken met voorziene omleiding) waarop alle verkeersborden staan aangeduid die door de aanvrager geplaatst zullen worden;
 • de voorziene duur van de signalisatievergunning moet u ook meedelen.

Kostprijs

Gratis.

Uitzonderingen

In noodgevallen of bij overmacht kan er een signalisatievergunning opgesteld worden door de burgemeester die nadien door het college bekrachtigd wordt.

Regelgeving

Ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

Voor wie

Elke inwoner van de gemeente waarvoor een tijdelijke inname van het openbaar domein noodzakelijk is.

Ook de aannemers van nutsbedrijven kunnen in naam van hun opdrachtgever de signalisatievergunning aanvragen.

Contact

Contact

Mobiliteit & Noodplan

Nu enkel op afspraak
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 51
mobiliteit@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00