Seniorenadviesraad (meer info)

De Seniorenadviesraad (SAR) is een adviesraad waar hoofdzakelijk senioren in vertegenwoordigd zijn. Deze raad adviseert het lokaal bestuur bij de voorbereiding, de uitvoering en de opvolging van het seniorenbeleid in Tielt-Winge.

De SAR behandelt items op lokaal vlak die de senioren aanbelangen en heeft een ombudsfunctie met betrekking tot de problemen van senioren in de gemeente. De SAR streeft naar optimalisering van bejaardenwerk en -zorg en integratie van ouderen in de samenleving. Deze adviesraad wil samenwerking tussen de verenigingen en met de verschillende diensten bevorderen.

Voorwaarden

Voorwaarden om stemgerechtigd lid te kunnen worden:

  • een rustpensioen genieten of de normale pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben;
  • in Tielt-Winge wonen;
  • niet zetelen in de gemeenteraad.

Procedure

De seniorenverenigingen van Tielt-Winge duiden twee afgevaardigden aan om in de SAR te zetelen. Ook als ‘onafhankelijke’ kan u zich bij het dagelijks bestuur aanmelden als kandidaat-lid.
Zij zijn de stemgerechtigde leden. Voor elk van hen mag een plaatsvervanger aangeduid worden.
De schepen, bevoegd voor senioren, de vertegenwoordiging vanuit het OCMW en de verslaggevende ambtenaar zijn niet-stemgerechtigde leden.

De SAR komt vier keer per jaar samen. Op verzoek van de voorzitter, het dagelijks bestuur of op vraag van een afdeling/vereniging die in de SAR vertegenwoordigd is, kan een extra vergadering bijeengeroepen worden.
De secretaris stelt het verslag op van elke samenkomst. Het verslag wordt aan alle leden van de SAR bezorgd en aan het college van burgemeester en schepenen. Wanneer een voorstel of advies van de SAR niet gevolgd wordt, moet het lokaal bestuur deze beslissing motiveren.

Regelgeving

Gemeenteraadsbeslissing van 14 juni 2001 over de statuten en het huishoudelijk reglement van de SAR.

Voor wie

Inwoners van de gemeente.

Contact

Adres
Leuvensesteenweg 187 , 3390 Tielt-Winge Gemeenschapscentrum De Maere
Tel.
016 63 59 10
demaere@tielt-winge.be
Website
apps.ticketmatic.com/shop/gcdemaere/shop

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00