Schuldbemiddeling

Schuldbemiddeling is een vorm van hulpverlening waarbij een hulpverlener u kan helpen bij de afbouw van uw schulden. De hulpverlener zal proberen om haalbare afbetalingsplannen te bekomen bij de schuldeisers. Het is ook mogelijk dat de hulpverlener de schulden gaat betwisten. Het gaat om schulden in het kader van het consumentenkrediet, maar ook andere schulden zoals financiële boetes, belastingschulden, huurschulden komen in aanmerking.

Bij een te hoge schuldenlast kan de sociale dienst u ook doorverwijzen voor een aanvraag tot een collectieve schuldenregeling.

Deze vorm van hulpverlening kan ook samengaan met een budgetbegeleiding of een budgetbeheer. Juridisch advies inwinnen is hierbij ook mogelijk.

Voorwaarden

  • u wilt graag professionele hulp bij de aanvraag van een afbetalingsplan;
  • u wilt wel zelf volledig blijven beslissen waaraan u uw budget besteedt.

Procedure

Een aanvraag voor schuldbemiddeling doet u bij het OCMW. Een maatschappelijk assistent zal samen met u uw financiële situatie bekijken. Daarbij worden alle documenten opgevraagd die nodig zijn om een totaal overzicht te krijgen over al uw inkomsten, uitgaven en schulden.
Zo zal u:

  • inzicht krijgen in uw totale financiële situatie;
  • op de hoogte gebracht worden van uw rechten en plichten;
  • op de hoogte gebracht worden van mogelijke gevolgen van een bepaalde keuze.

De maatschappelijk assistent kiest samen met u de meest geschikte begeleiding om uw schuldenlast af te bouwen (u kiest zelf of u al dan niet begeleiding wenst).

Kiest u voor schuldbemiddeling binnen het OCMW, dan kan gestart worden met de bemiddeling en of onderhandeling met de betrokken schuldeisers. Op basis van een jaarplanning van uw inkomsten, uw maandelijkse en jaarlijkse kosten en een overzicht van uw schuldenlast wordt een voorstel tot schuldaflossing opgestuurd naar de schuldeisers. Als alle schuldeisers akkoord gaan met dit voorstel, kan gestart worden met de afbetalingen.

Wat meebrengen

• identiteitskaart;
• bankuittreksels van alle inkomsten en uitgaven (maandelijkse vaste kosten en afbetalingen) van uzelf en van de personen die met u samenwonen van de laatste 3 maanden;
• kredietovereenkomsten en leningscontracten;
• gegevens van de schuldeisers.

Voor wie

Inwoners van Tielt-Winge.

Contact

Contact

Sociale dienstverlening

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 40 08
socialedienst@tielt-winge.be
Website
http://www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
op afspraak 09:00 tot 12:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00