Rustpensioen

Een rustpensioen is een uitkering die u ontvangt als werknemer als u een bepaalde leeftijd heeft bereikt, voor een eerdere werkperiode. Of u werknemer, zelfstandige of ambtenaar was, bepaalt hoe uw pensioen berekend wordt.

Voorwaarden

De normale pensioengerechtigde leeftijd is momenteel in alle regimes 65 jaar.

Deze wettelijke pensioenleeftijd wordt met ingang van 1 februari 2025 verhoogd tot 66 jaar en met ingang van 1 februari 2030 tot 67 jaar.

Voor bepaalde categorieën ambtenaren of werknemers ligt de leeftijdsgrens hoger (bijvoorbeeld rechters) of lager (bijvoorbeeld militairen, piloten of mijnwerkers). U kan het vervroegde pensioen nemen als u voldoet aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden. Voor elke regeling gelden specifieke regels.

Wilt u weten wat de vroegst mogelijke ingangsdatum van uw pensioen is? Vraag dan een raming aan bij uw pensioeninstelling.

Procedure

Welke procedure u moet volgen, hangt af of u werkt als werknemer, zelfstandige of ambtenaar.

Werknemers en zelfstandigen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben en er werknemer geweest zijn, worden vrijgesteld van het indienen van een aanvraag als ze hun pensioen opnemen op de pensioengerechtigde leeftijd, dit is 65 jaar.

U bent verplicht uw pensioen zelf aan te vragen als u:

  • uw rustpensioen vervroegd wilt opnemen, dus vóór de leeftijd van 65 jaar;
  • uw rustpensioen wilt opnemen na de leeftijd van 65 jaar;
  • uw rustpensioen wilt opnemen op de leeftijd eigen aan een bijzonder stelsel (mijnwerkers, zeevarenden, vliegend personeel van de burgerluchtvaart);
  • uw hoofdverblijfplaats in het buitenland heeft.

U kunt dit ten vroegste één jaar voor de ingangsdatum aanvragen. Dit kan ofwel:

Als werknemer kunt u ook terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD), ofwel in een gewestelijk kantoor, ofwel tijdens een zitdag. Als zelfstandige kunt u terecht bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Statutaire ambtenaren dienen hun aanvraag in bij de laatste werkgever in de overheidssector.

Wat meebrengen

Identiteitskaart

Kostprijs

Het bedrag hangt af van:

  • het stelsel waarin u werkt;
  • het aantal jaren dat u werkt;
  • uw gezinssituatie.

Externe links

Contact

Contact

Burgerzaken

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 22
burgerzaken@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00