Riolerings- en wegeniswerken: afkoppeling Sassenbeek (Oude Tiensebaan)

Aquafin gaat de Sassenbeek afkoppelen van de riolering zodat het afvalwater dat naar het zuiveringsstation gaat minder verdund is.  De waterloop zal niet meer in de riolering komen van de Oude Tiensebaan, maar zal achter de woningen in een open bedding lopen.

Status: in ontwerp

Planning:

  • opmaak plannen voor omgevingsvergunning
  • onderhandeling voor grondverwerving wordt opgestart

Aannemer:

Nog niet gekend

Wat meebrengen

- ontwerp - plan 1:
Sassenbeek - Ontwerpplan riolerings- en collectorwerken - plan 1

- ontwerp - plan 2:
Sassenbeek - Ontwerpplan riolerings- en collectorwerken - plan 2