Reistoelating voor minderjarigen

Een reistoelating voor minderjarigen of 'ouderlijke machtiging' is een document waarop u als ouder toelating geeft aan uw minderjarig kind om naar het buitenland te reizen. Deze schriftelijke toestemming is aan te raden wanneer het minderjarig kind alleen reist of in het gezelschap reist van andere personen dan zijn ouder(s).

Wanneer het kind met één ouder reist, staat het de ouders vrij om het akkoord van de andere ouder op papier te zetten.

Procedure

  • Eén van de ouders of voogd kan een reistoelating aanvragen bij de gemeente.
  • De reistoelating kan ook aangevraagd worden via ons e-loket.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart van de persoon die de toelating geeft.
  • De voogd van de minderjarige brengt ook een bewijs van ouderlijke macht mee.

Kostprijs

  • Een eigen document reistoelating minderjarigen meebrengen en laten wettigen van de handtekening: 1,50 euro
  • Attest afgeleverd door het lokaal bestuur: 5 euro
  • Online attest: gratis

Contact