Registratie tijdelijk verblijf vreemdeling

Een niet-EU burger ontvangt een aankomstverklaring of 'bijlage 3' wanneer hij voor een korte periode van maximum 3 maanden in ons land verblijft in het kader van toerisme, zaken of familiebezoek. 

Voor een EU-burger is dit een gelijkaardig document: een melding van aanwezigheid 'bijlage 3ter'. 

Op het document staat de uiterste datum van het toegestane verblijf. Deze wordt voor niet EU-burgers berekend door bij de datum van de binnenkomststempel in het Schengengebied (in het nationaal paspoort) de toegestane verblijfsduur (zoals vermeld op de visumsticker), of 3 maanden in geval van niet-visumplichtige vreemdelingen, op te tellen.

Voorwaarden

Bij vertrek moet de ‘bijlage 3’ of ‘bijlage 3ter’ terug binnengebracht worden.  

Procedure

De buitenlander moet binnen de 10 dagen na aankomst in ons land een aankomstverklaring/melding van aanwezigheid afhalen in de gemeente waar hij verblijft.

Wat meebrengen

• nationaal paspoort;
• 1 pasfoto (enkel voor de niet-EU burger)

Bedrag

Gratis.

Voor wie

De documenten zijn bestemd voor buitenlanders, die voor maximum 90 dagen in België verblijven en die op een particulier adres verblijven.

Contact

Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 22
burgerzaken@tielt-winge.be