Registratie niet-Belgen voor verkiezingen

Als niet-Belg kunt u onder bepaalde voorwaarden als kiezer deelnemen aan bepaalde verkiezingen:

 • gemeenteraadsverkiezingen;
 • Europese verkiezingen (als u de nationaltiteit heeft van één van de landen van de Europese Unie):
  • ofwel stemt u in uw land van herkomst;
  • ofwel schrijft u zich in op de kiezerslijst van uw gemeente (u mag dan enkel stemmen op de Belgische lijst).

Als EU-onderdaan of niet-Belg van buiten de Europese Unie hebt u de keuze al dan niet een aanvraag in te dienen om te mogen stemmen. Zodra u echter dat stemrecht hebt verkregen, bent u ook verplicht te gaan stemmen.

Voorwaarden

Gemeenteraadsverkiezingen

Niet-Belgische burgers van lidstaten van de Europese Unie
Niet-Belgische burgers van een lidstaat van de Europese Unie die willen stemmen voor de gemeente- en stadsdistrictsraadsverkiezingen, moeten:

 • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een Belgische gemeente (uw hoofdverblijfplaats) en op de kiezerslijst;
 • op de dag van de verkiezing de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt;
 • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht.

Niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie
De niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie die willen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, moeten:

 • op het ogenblik van de indiening van de aanvraag, een wettelijk verblijf in België kunnen aantonen gedurende een ononderbroken periode van minstens 5 jaar;
 • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een Belgische gemeente (uw hoofdverblijfplaats) en op de kiezerslijst;
 • op de dag van de verkiezing de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt;
 • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht.

Europese verkiezingen

Niet-Belgische burgers van lidstaten van de Europese Unie

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen, moet u aan vijf voorwaarden voldoen:

 • de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten;
 • een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben;
 • minstens 16 jaar oud zijn;
 • over stemrecht beschikken;
 • ingeschreven zijn op de kiezerslijst.

Voor meer informatie zie Stemrecht voor Europese burgers

Procedure

 • U kan zich registreren via de inschrijvingswebsite;
 • U kan het aanvraagformulier invullen en tijdig indienen bij de gemeente van hoofdverblijfplaats.
 • Na de registratie gaat de gemeente of u voldoet aan de specifieke kiesvoorwaarden.
 • De inschrijving blijft geldig voor de volgende verkiezingen, op voorwaarde dat u aan de kiesvoorwaarden blijft voldoen. Wenst u niet langer deel te nemen aan de verkiezingen, dan moet u schriftelijk afstand doen van uw hoedanigheid als kiezer.

Wat meebrengen

Identiteitskaart.

Kostprijs

Gratis.

Contact

Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 22
burgerzaken@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
Morgen
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00