Register onbebouwde percelen

De gemeenten houden een register bij van alle onbebouwde percelen in het woongebied, vermeld op de uitvoeringsplannen of plannen van aanleg, maar ook van alle percelen op hun grondgebied waarvoor een niet-vervallen verkavelingsvergunning of omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden bestaat. Hiermee worden de individuele loten van de verkaveling geïdentificeerd.

Het register is belangrijk om een efficiënt beleid inzake ruimtelijke ordening te voeren op alle bestuurlijke niveaus. Potentiële bouwgrondreserves die in aanmerking kunnen komen voor bebouwing worden in het register opgenomen.

Het register bestaat uit gemeentelijke registers die in een regionale databank worden samengebracht. Het register wordt opgemaakt als een digitale databank conform de technische richtlijnen die het beleidsdomein Omgeving ter beschikking stelt van de gemeente.

Procedure

De gegevens van het register worden ingevoerd, aangepast en eventueel geschrapt door het college van burgemeester en schepenen. De gegevens worden samengebracht en eventueel samengebracht onder de verantwoordelijkheid van de Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, of zijn gemachtigde.

Het register bevat de volgende gegevens:

  • informatie over de administratieve toestand en de locatie van het perceel;
  • informatie over de bestemming van het perceel;
  • informatie over de fysieke kenmerken van het perceel;
  • informatie met een specifiek stedenbouwkundig karakter;
  • informatie over de actualiteit van de gegevens;
  • informatie over de toepasselijke uitvoeringsplannen zoals beschikbaar in het gemeentelijke plannenregister;
  • voor onbebouwde percelen gelegen in verkavelingen, informatie over het verkavelingsdossier, zoals beschikbaar in het gemeentelijke vergunningenregister;
  • een overzicht van de onbebouwde bouwgronden en kavels dewelke eigendom zijn van Vlaamse besturen respectievelijk Vlaamse semipublieke rechtspersonen.

Die gegevens worden gedetailleerd beschreven in de technische richtlijnen die het beleidsdomein Omgeving ter beschikking stelt van de gemeente.

Wat meebrengen

-

Kostprijs

Vastgoedinformatie: 120 euro

Uitzonderingen

-

Regelgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Voor wie

De burger, het lokaal bestuur en de hogere overheid.

Contact

Contact

Stedenbouw

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 49
stedenbouw@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00