Regeling begrafeniskosten bij onvoldoende middelen

De familie en erfgenamen regelen bij overlijden de begrafenis en betalen de begrafeniskosten. Als er geen familie of erfgenamen zijn of als deze hiervoor onvoldoende middelen hebben, zal de gemeente een minimale begrafenis verzorgen.

Volgens de ideologische, godsdienstige of filosofische overtuiging van de overledene of de nabestaanden kan er voorzien worden in een viering of een plechtigheid.

Voorwaarden

  • niemand kan of wenst de begrafenis te regelen;
  • het beschikbaar inkomen van de overledene is ontoereikend om de kosten te betalen;
  • de eventuele erfgenamen zijn, evenals de overledene, onvoldoende bemiddeld om de kosten ten laste te nemen.

Procedure

  • Neem contact op met het gemeente- of OCMW-bestuur.
  • Een maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.

Wat meebrengen

  • uw identiteitskaart;
  • uw bankuittreksels van de voorbije 3 maanden.

Kostprijs

De kosten van een begrafenis of crematie mogen het bedrag van 3 500 euro niet overschrijden.

Voor wie

Zie voorwaarden.

Contact