Rampencommunicatie

We leven in een maatschappij die niet zonder risico’s is en een ramp kan overal plaatsvinden.

De rampenplanning is het geheel van de voorbereidingen die de gemeente heeft getroffen om mogelijke incidenten snel en doelmatig te bestrijden.

De uitvoering van rampenbestrijding is in eerste instantie opgedragen aan de diensten die ook met de dagelijkse hulpverlening belast zijn.

Het lokaal bestuur gebruikt verschillende kanalen om de nodige informatie aan de bevolking te verstrekken.

Procedure

Het rampenplan voorziet drie fasen. Kleinere rampen worden op lokaal vlak bestreden, voor grotere rampen of wanneer verschillende gemeenten bij de ramp betrokken zijn, worden andere fasen van het rampenplan afgekondigd. Het zijn die afkondigingen die u hoort op radio en televisie.

Wanneer zich een ramp voordoet, waarschuwt meestal een getuige de dienst 100, die dan weer de dienst 101 van de politie en de brandweer verwittigt. Daarna kunnen de verschillende fasen van het rampenplan in werking treden.

Gemeentelijke fase
De burgemeester kondigt de gemeentelijke fase van het rampenplan af. Deze fase is het laagste niveau. Wanneer er bijvoorbeeld een grote brand uitbreekt, die geen gevaar betekent voor de bevolking van andere gemeenten, spreken we over de gemeentelijke fase. De coördinatie gebeurt hierbij door de burgemeester. Een gemeentelijk coördinatiecomité staat hem/haar hierin bij.

In Tielt-Winge werd in augustus 2011 de gemeentelijke fase afgekondigd naar aanleiding van wateroverlast en een elektriciteitspanne.

Provinciale fase
De provinciale fase wordt afgekondigd door de provinciegouverneur. Dat gebeurt wanneer een ramp in de gemeentelijke fase uit de hand loopt of wanneer een ongeval gevolgen heeft voor meer dan één gemeente. Samen met het provinciaal coördinatiecomité neemt de gouverneur de leiding over van de burgemeester. Hij beschikt hiervoor ook over een operationele staf op het terrein. De staf vergadert op een veilige locatie zo dicht mogelijk bij de plaats van de ramp. Het provinciaal coördinatiecomité wordt voorgezeten door de gouverneur. Dit comité organiseert de hulpverlening en neemt de eindbeslissingen.

Federale fase
Het is de minister van Binnenlandse Zaken die de federale fase afkondigt. Dat gebeurt wanneer een ramp de provinciegrenzen overstijgt of bij rampen die grote delen van het land treffen, zoals overstromingen. Het is ook de minister die in deze fase de leiding neemt.
Bij de afkondiging van een alarmfase verwittigt de coördinator steeds het hogere niveau, zodat die zich al kunnen voorbereiden op een mogelijke afkondiging van een nieuwe fase.

De federale fase was van kracht in 2020 en 2021 naar aanleiding van het coronavirus.

Voor wie

Iedereen.

Contact

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00