Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Het Decreet over het lokaal Bestuur bepaalt dat de leden van de gemeenteraad de raad voor maatschappelijk welzijn vormen.

Samenstelling