Psychosociale hulp

Hebt u persoonlijke, relationele of familiale problemen (zoals problemen met uw partner, opvoeding van de kinderen, de opvang voor de ouders, verslaving, eenzaamheid), dan zal de maatschappelijk werker een luisterend oor bieden. Er wordt samen gezocht naar een gepaste oplossing.

Procedure

  • neem contact op met uw OCMW;
  • de maatschappelijk werker zal u inlichten en/of adviezen geven waarmee u op weg kan;
  • voor specifieke problemen kan u, indien u dat wenst, doorverwezen worden naar andere gespecialiseerde diensten.

Contact