Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)

Ruimtelijke uitvoeringsplannen of RUP‘s worden voor een deel of voor delen van het grondgebied van het Vlaams Gewest, de provincie of de gemeente opgemaakt. Het zijn plannen die concrete stedenbouwkundige voorschriften bevatten voor het betrokken deel van het grondgebied. De stedenbouwkundige voorschriften kunnen betrekking hebben op de bestemming (grond of ruimte voorbehouden voor een bepaald gebruik), maar ook op de inrichting (bijvoorbeeld bouwhoogtes, materiaalgebruik) of op het beheer (bijvoorbeeld het aanleggen van een groenbuffer). Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) maakt de uitvoering van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan concreet.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan bevat een toelichtingsnota, een grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften. Soms wordt er binnen de context van een RUP-procedure ook een onteigeningsplan opgemaakt.

Voor de gemeente Tielt-Winge zijn onderstaande RUP's van toepassing.

Goedgekeurde RUP’s:

 • Gemeentelijk RUP Jeugd Meensel-Kiezegem
 • Gemeentelijk RUP Sport Tielt
 • Gemeentelijk RUP Jeugd Tielt
 • Gemeentelijk RUP Jeugd Houwaart
 • Gewestelijk RUP Golf Winge
 • Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen
 • Provinciaal RUP Stelplaats De Lijn
 • Provinciaal RUP RWZI Sint-Joris-Winge

RUP’s in opmaak:

 • Gemeentelijk RUP Kernversterking
 • Intergemeentelijk RUP bouwshift
 • Gemeentelijk RUP Zone Gouden Kruispunt

Bijzonder plan van aanleg (BPA)
Een bijzonder plan van aanleg (BPA) is een bestemmingsplan voor een gedeelte van de gemeente. Aan de hand van stedenbouwkundige voorschriften en kaarten wordt bepaald welke bestemming aan elk perceel gegeven wordt. Een BPA legt vast wat er in de verschillende zones kan gebouwd worden en hoe dat moet gebeuren (bijvoorbeeld inplanting, bouwhoogte, materiaalkeuze).

In de gemeente Tielt-Winge zijn verschillende goedgekeurde bijzondere plannen van aanleg.

Het bijzonder plan van aanleg geeft voor het plangebied het volgende aan:

 • Het grafisch plan
 • Stedenbouwkundige voorschriften voor elke zone

Door de gewijzigde wetgeving kunnen in het Vlaams Gewest geen BPA’s meer worden opgemaakt. Er kunnen enkel nog ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) worden opgemaakt, die iets flexibeler zijn dan BPA's. De bestaande BPA's blijven echter van kracht zolang er geen RUP is opgemaakt dat het BPA vervangt.

 • BPA Regenwaterzuiveringsinstalatie -RWZI
 • BPA zonevreemde bedrijven
  • 01. De Roover P. en zoon
  • 02. Garage Michiels
  • 03. Willems
  • 04. Dewil Geert
  • 05. Moto Center Mertens
  • 06. Houtzagerij Broos
  • 07. De Bever
  • 08. Jochmans
  • 09. Puttevils
  • 10. Vandegaer houtcomfort
  • 11. Voeders Mellaerts
  • 12. Lambrechts Jozef
  • 13. De Putter mini gas

 

Procedure

Het college van burgemeester en schepenen is belast met de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en neemt de nodige maatregelen voor de samenstelling van het planteam en voor het voeren van het geïntegreerde planningsproces.

De gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen worden opgemaakt ter uitvoering van het gemeentelijk beleidsplan ruimte, het provinciaal beleidsplan ruimte of het beleidsplan ruimte Vlaanderen.

Meer info: Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Regelgeving

 • De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 zoals gewijzigd.

Externe links

Contact

Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 49
stedenbouw@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
Morgen
Gesloten