Privacyverklaring gemeente en OCMW Tielt-Winge

Ons bestuur hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg. Als bijlage vindt u terug hoe we daar mee omgaan.

 1. Bescherming van persoonsgegevens
 2. Verwerkingsverantwoordelijke
 3. Minderjarigen
 4. Verwerking persoonsgegevens en doeleinden
  a.    Camerabewaking
  b.    Mijn Burgerprofiel
  c.    E-loket
 5. Rechtsgrond voor de verwerking
 6. Ontvangers
 7. Gegevensdeling met derden
 8. Inzameling
 9. Beveiliging
 10. Bewaartermijn
 11. Archivering
 12. Rechten van de betrokkene
  a.    Vragen stellen
  b.    Intrekken toestemming
  c.    Klacht indienen
 13. Cookies

Contact

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00