Politiereglementen en politieverordeningen

Politiereglementen en politieverordeningen zijn beslissingen genomen door het lokaal bestuur, waarin zij bepaalde zaken vastleggen die geldig zijn op haar grondgebied. Deze plaatselijke regels moeten er mee voor zorgen dat de inwoners op een aangename en respectvolle manier kunnen samenleven in de gemeente. Vaak gaat het over zeer lokale zaken zoals de reglementering rond huisvuil, administratieve boetes, inname van openbare domein, regels rond huisnummers, het algemene reglement op het wegverkeer (waarbij bijvoorbeeld per straat de snelheidsregimes en voorrangsregimes worden vastgelegd). Deze reglementen worden door de gemeenteraad goedgekeurd.

Er zijn ook heel wat tijdelijke politiereglementen, bijvoorbeeld voor omleidingen door wegenwerken of voor de inname van het openbaar domein bij een festiviteit. Deze tijdelijke reglementen worden door het schepencollege goedgekeurd.

Voorwaarden

Voor een tijdelijk politiereglement moet in de aanvraag duidelijk omschreven zijn van wanneer tot wanneer deze aanvraag geldt, welke straten betrokken zijn, welke maatregelen worden gevraagd (parkeerverbod, eenrichtingsverkeer, afsluiten en omleiden) en waarom dit nodig is.

Procedure

  • De tijdelijke politiereglementen voor bijvoorbeeld een omleiding bij een evenement moeten aangevraagd worden via de dienst mobiliteit. De aanvrager moet via het evenementenformulier aanduiden dat er een omleiding nodig is, en ook aanduiden welke straten betrokken zijn en voor welke termijn. 
  • De dienst kijkt dit na en bereidt een politiereglement voor, na advies van de politiezone. Het schepencollege keurt het politiereglement goed.

Kostprijs

Gratis

Voor wie

Burgers, organisatoren van evenementen, aannemers voor werken.

Contact

Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 51
mobiliteit@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00