Permanente bewegwijzering van een onderneming

Bedrijven, horeca en toeristische attracties kunnen een aanvraag indienen om langs de openbare weg permanente wegwijzers te plaatsen naar hun onderneming. Voor bedrijven zijn dit witte wegwijzers met zwarte letters, voor de horeca zijn dit gele wegwijzers met bruine letters en voor de toeristische attracties zijn dit bruine wegwijzers met witte letters.

De wegbeheerder beoordeelt de aanvraag. Voor gemeentewegen is de gemeente bevoegd, voor gewestwegen is het Agentschap Wegen en Verkeer bevoegd.

Voorwaarden

De plaatsing van de bewegwijzering voldoet aan de voorwaarden bepaald in de gemeentelijke, gewestelijke en federale wetgeving.

Procedure

  • U dient uw aanvraag voor permanente bewegwijzering in bij het lokaal bestuur via mobiliteit@tielt-winge.be.
  • Gaat het om verkeersborden die geplaatst worden langs een gewestweg, dan bezorgt de gemeente de aanvraag aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Keurt het AWV uw aanvraag goed, dan levert en plaatst het AWV de bewegwijzeringsborden.

Kostprijs

De kosten voor plaatsing en onderhoud van de bewegwijzering worden gedragen

  • door de gemeente voor de gemeentewegen
  • door het Agentschap Wegen en Verkeer voor de gewestwegen

De kosten voor de aankoop van de bewegwijzering is ten laste van de aanvrager.

Het afleveren van de vergunning wordt gedragen door de aanvrager en bedraagt 150 euro.

Regelgeving

  • Artikel 12.9.1., 10° en 13° van het MB van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
  • Artikel 12.9.2., 7°, 8°  en 11° van het MB van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
  • Beslissing gemeenteraad 21 september 2023 - Retributiereglement op de afgifte van administratieve stukken grondgebiedzaken 2024-2025

 

Contact

Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 51
mobiliteit@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00