Parkeerkaart voor personen met een handicap

Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Deze parkeerkaart geeft u het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen en in de blauwe zone. Deze parkeerplaatsen zijn vaak vlakbij belangrijke bestemmingen gelegen, zoals aan de ingang van een complex of in het stadscentrum.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een parkeerkaart voor personen met een handicap als:

 • u minstens 2 punten scoort voor het criterium 'mobiliteit' (volwassenen) of 'mobiliteit en verplaatsing' (kinderen);
 • u getroffen bent door een blijvende invaliditeit van minstens 80%;
 • uw gezondheidstoestand aanleiding geeft tot een verminderde graad van zelfredzaamheid met minstens 12 punten;
 • u getroffen bent door een blijvende invaliditeit aan het onderlichaam van minstens 50%;
 • uw bovenste ledematen volledig verlamd of geamputeerd zijn;
 • u oorlogsinvalide bent met minstens 50% oorlogsinvaliditeit.

Procedure

 • de aanvraag gebeurt via de mutualiteit;
 • via de website van de Directie-generaal Personen met een handicap kunt u de parkeerkaart aanvragen.
  • Om de parkeerkaart te krijgen moet u eerst een vragenlijst invullen. Om de vragenlijst in te vullen, hebt u een elektronische identiteitskaart en kaartlezer nodig en moet u uw pincode weten. Na het invullen van de vragenlijst kunt u uw aanvraag indienen. De Directie-generaal Personen met een handicap gaat dan, op basis van de vragenlijst, na waarop u recht hebt. Daarvoor kunnen ze ook bijkomende gegevens opvragen bij andere instanties en bij uw arts of specialist. U wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing;
  • Na het verkrijgen van de nodige gegevens, zal u in de meeste gevallen door de bevoegde instantie opgeroepen worden om op medisch onderzoek te gaan.
 • telefonisch op het nummer 0800 987 99;
 • per brief gericht aan de Cel parkeerkaarten en attesten van de Directie-generaal Personen met een Handicap.

Tenzij het anders vermeld is op de parkeerkaart, blijft deze kaart onbeperkt geldig. Het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Ze mag alleen worden gebruikt als de persoon voor wie de kaart bestemd is het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt.

Meer informatie over de parkeerkaart voor personen met een handicap vindt u op de website van de FOD Sociale Zekerheid.

Wat meebrengen

Uw identiteitskaart en de pincode van uw identiteitskaart.

Regelgeving

Ministerieel Besluit van 07 mei 1999 betreffende de parkeerkaarten met een handicap.

Contact

Contact

Sociale dienstverlening

Nu enkel op afspraak
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 40 08
socialedienst@tielt-winge.be
Website
http://www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
op afspraak 09:00 tot 12:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00