Parkeerkaart voor personen met een handicap

De parkeerkaart voor personen met een handicap geeft u als chauffeur en passagier het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen. 

Deze kaart is strikt persoonlijk. Ze mag alleen worden gebruikt als de persoon voor wie de kaart bestemd is het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt.

Deze kaart blijft onbeperkt geldig, tenzij het anders vermeld is.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een parkeerkaart voor personen met een handicap als:

 • u minstens 2 punten scoort voor het criterium 'mobiliteit' (volwassenen) of 'mobiliteit en verplaatsing' (kinderen);
 • u getroffen bent door een blijvende invaliditeit van minstens 80%;
 • uw gezondheidstoestand aanleiding geeft tot een verminderde graad van zelfredzaamheid met minstens 12 punten;
 • u getroffen bent door een blijvende invaliditeit aan het onderlichaam van minstens 50%;
 • uw bovenste ledematen volledig verlamd of geamputeerd zijn;
 • u oorlogsinvalide bent met minstens 50% oorlogsinvaliditeit.

Procedure

 • Via de website van de Directie-generaal Personen met een handicap kunt u de parkeerkaart aanvragen.
 • De aanvraag verloopt volledig online. Om de vragenlijst in te vullen, hebt u een elektronische identiteitskaart en kaartlezer nodig en moet u uw pincode weten. 
 • Na het verkrijgen van de nodige gegevens, zal u in de meeste gevallen door de bevoegde instantie opgeroepen worden om op medisch onderzoek te gaan.

Wat meebrengen

 • Uw identiteitskaart en de pincode van uw identiteitskaart.
 • De gegevens van uw huisarts of de arts die uw handicap opvolgt.

Regelgeving

Ministerieel Besluit van 07 mei 1999 betreffende de parkeerkaarten met een handicap.

Voor wie

Voor personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden.

Contact

Openingsuren

Vandaag
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00