Opvangcentrum bij rampenplan

Het opvangcentrum of onthaalcentrum in het kader van een rampenplan omvat het psychosociale luik binnen de noodplanning (rampenhulpverlening) van een gemeente.

Eke gemeente beschikt over een nood- en interventieplan onderverdeeld in vijf disciplines. Discipline twee omvat de medische, sanitaire en psychosociale hulp. Het organiseren van een opvangcentrum valt onder de psychosociale hulp die moet geboden worden in geval van een ramp. In het onthaalcentrum worden de niet-gewonden die zich op het terrein bevinden opgevangen.

Voorwaarden

De medewerkers in een onthaalcentrum zorgen voor een warm en veilg onthaal. Zij registreren de getroffenen en zorgen voor de nodige informatie. De medewerkers moeten aandacht hebben en oplossingen zoeken voor praktische noden (kledij, eten, medicatie, huisdieren). Indien nodig zoeken de medewerkers naar oplossingen voor tijdelijk verblijf (bij familie of vrienden). Het onthaalcentrum kan omgevormd worden tot een herbergingscentrum. Dit impliceert dat men kan overnachten in het onthaalcentrum.

Procedure

Er is een psychosociaal interventieplan (PSIP) beschikbaar op gemeentelijk niveau. Dit plan biedt een kader voor de organisatie van de hulpverlening bij collectieve noodsituaties. Wanneer er zich een ramp voordoet zijn de eerste hulpploegen ter plaatse gemachtigd om de afkondiging van het PSIP te vragen. Het alarm omvat een onmiddellijke mobilisatie van de lokale psychosociale actoren ongeacht dag of uur. Het lokale netwerk is zelf verantwoordelijk voor een verdere alarmering van de medewerkers. Er is een verwittigingsschema voor het alarmeren van de psychosociale hulpverleners. De eerste psychosociale taak is het groeperen van de niet-gewonden op een veilige plaats. Een geschikt onthaalcentrum dient zo snel mogelijk geopend te worden. Als prioritaire onthaalcentrum wordt het GC De Maere, Leuvensesteenweg 187, vooropgesteld en als secundair onthaalcentrum is Sporthal 't Solveld, Ralisweg 17 weerhouden. De onthaalcentra moeten voldoen aan een aantal voorwaarden om getroffenen op een gepaste wijze op te vangen. Daarnaast hebben hulpverleners materialen nodig om hun taken op adequate wijze uit te voeren. Deze materialen worden bewaard in een rampenkoffer'. De rampenkoffers worden bewaard in de onthaalcentra

Kostprijs

Gratis.

Regelgeving

Koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de lokale noodplanning

Ministeriële omzendbrief betreffende het Psychosociaal Interventieplan (PSIP), tweede luik van het monodisciplinair interventieplan voor discipline 2 gepubliceerd op 4 augustus 2016

Voor wie

Voor de niet-gewonden die zich binnen een afgebakend gebied van de ramp bevinden.

Contact

Contact

Mobiliteit & Noodplan

Nu enkel op afspraak
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 51
mobiliteit@tielt-winge.be
Website
https://www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00