Opvangcentrum bij rampenplan

Eke gemeente beschikt over een nood- en interventieplan onderverdeeld in vijf disciplines. Discipline twee omvat de medische, sanitaire en psychosociale hulp. Het organiseren van een opvangcentrum valt onder de psychosociale hulp die moet geboden worden in geval van een ramp. In het onthaalcentrum worden de niet-gewonden die zich op het terrein bevinden opgevangen.

Procedure

  • Er is een psychosociaal interventieplan (PSIP) beschikbaar op gemeentelijk niveau. Dit plan biedt een kader voor de organisatie van de hulpverlening bij collectieve noodsituaties.
  • Bij afkondiging van het PSIP worden de lokale psychosociale actoren gemobiliseerd.
  • De eerste taak is het groeperen van de niet-gewonden op een veilige plaats. Een geschikt onthaalcentrum wordt zo snel mogelijk geopend. Als prioritair onthaalcentrum wordt het gemeenschapscentrum De Maere, Leuvensesteenweg 187, vooropgesteld en als secundair onthaalcentrum is Sporthal 't Solveld, Ralisweg 17 weerhouden.
  • De medewerkers in het onthaalcentrum zorgen voor een warm en veilg onthaal. Zij registreren de getroffenen en zorgen voor de nodige informatie. De medewerkers hebben aandacht en zoeken oplossingen voor praktische noden (kledij, eten, medicatie, huisdieren). Indien nodig zoeken de medewerkers naar oplossingen voor tijdelijk verblijf (bij familie of vrienden).
  • Het onthaalcentrum kan omgevormd worden tot een herbergingscentrum. Dit impliceert dat men kan overnachten in het onthaalcentrum.

Kostprijs

Gratis.

Regelgeving

  • Koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de lokale noodplanning
  • Ministeriële omzendbrief betreffende het Psychosociaal Interventieplan (PSIP), tweede luik van het monodisciplinair interventieplan voor discipline 2 gepubliceerd op 4 augustus 2016

Voor wie

Voor de niet-gewonden die zich binnen een afgebakend gebied van de ramp bevinden.

Contact

Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 51
mobiliteit@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
Morgen
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00