Opname vergund geachte gebouwen in vergunningsregister

Bestaande constructies waarvan wordt aangetoond dat ze gebouwd werden vóór 22 april 1962, worden geacht te zijn vergund.

Bestaande constructies waarvan wordt aangetoond dat ze gebouwd werden in de periode vanaf 22 april 1962 tot de eerste inwerkingtreding van het gewestplan waarbinnen zij gelegen zijn worden geacht te zijn vergund. In Tielt-Winge is dit het gewestplan Aarschot – Diest. Tenzij het vergund karakter wordt tegengesproken met een proces-verbaal of een niet anoniem bezwaarschrift, telkens opgesteld binnen een termijn van vijf jaar na het optrekken of plaatsen van de constructie.

Voorwaarden

De constructie moet dateren van voor de inwerkingtreding van het gewestplan Aarschot - Diest op 29 november 1978.

Indien handelingen zijn verricht die niet aan de bovenvermelde voorwaarden voldoen, worden deze handelingen niet door de hoger beschreven vermoedens gedekt.

Procedure

De eigenaar richt een schrijven met de vraag tot opname in het vergunningenregister aan het college van burgemeester en schepenen. Deze aanvraag bevat de nodige bewijsstukken waar het bouwjaar, de oppervlakte en het volume van de constructie duidelijk is. Het schepencollege besluit op basis van de aangeleverde gegevens tot de al dan niet opname van de constructie in het vergunningenregister.

Wat meebrengen

Een aanvraag voor de opname van de betrokken constructie in het vergunningenregister met afdoende bewijsstukken waaruit blijkt dat de constructie dateert van voor 29 november 1978. 

Deze bewijsstukken kunnen onder meer een akte of een kadastrale legger zijn.

Kostprijs

-

Uitzonderingen

-

Regelgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Voor wie

De eigenaar van de te registreren constructie.

Contact

Contact

Stedenbouw

Nu open
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 49
stedenbouw@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00