Open Avonden

We organiseren maandelijks een "Open Avond" waarin elke kijk op Christelijk geloven en de beleving hiervan, met respect aan bod komt. Dat kan een lezing zijn, een gespreksavond, een bespreking van een film of boek, de kennismaking met een persoon die op een opmerkelijke manier zijn/haar geloof uitdraagt, ...

Nu de kerk in het oog van de storm terecht gekomen is, willen we duidelijk onderscheid maken tussen kerk en geloof. Dit wordt in de media en door de publieke opinie niet of onvoldoende gemaakt. Op die manier willen we het taboe dat rond geloof hangt, doorbreken en het geloof in God voorstellen als een bron van vreugde, kracht en geluk, maar ook als motor van inzet voor de noden in de wereld.

De avonden staan open voor iedereen ongeacht de geloofsovertuiging of de manier waarop men zijn/haar geloof invult of beleeft.  

Adres

Luttelkolen 3 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
0478/52 06 12

Sociale media