Meensel-Kiezegem.be (Ofsar vzw)

OFSAR vzw (Organisation for Forensic Subaquatic and Archaeological Research) is een kleine vzw ontstaan uit de nood om bijstand te leveren aan wetenschappelijk en geschiedkundig onderzoek, gebaseerd op de ervaring en de specifieke kennis van de stichters en leden. Een pijler hiervan is Meensel-Kiezegem.be welke handelt over de
geschiedenis en erfgoed van Meensel-Kiezegem, het verzamelt de nodige info over deze onderwerpen en publiceert dit in de verschillende categorieën op de website (kerkgebeuren, de baronnie Kieseghem, de burgemeesterdynastie Kenes, archeologie, oude landkaarten, de pachthoeves Nijsselrode en Zilverberg, Eddy Merckx, de tram, tekeningen en schilderijen, oude foto's, stambomen). Doch het reikt ook verder dan de dorpsgrenzen. Enerzijds, vele dorpsgenoten wonen verspreid over Vlaanderen en volgen zo nauwgezet de nieuwe info die op de website wordt geplaatst of brengen zelf nieuwe info aan. Anderzijds wordt het project nu ook geïntegreerd in een groter geheel : het nieuwe museum over het oorlogsgebeuren in WO II in deze beide dorpen. Gezien de werking van de huidige 2 musea – die nu samengaan - zijn hier regelmatige bezoeken van uit binnen-en buitenland. Ons project opent dan ook dit totale museum en kadert zo ook deze twee dorpen in tijd en plaats. Ook worden we regelmatig gecontacteerd door andere onderzoekers die, in het kader van hun onderwerp, nuttige info terugvinden in onze archieven (bv stamboomonderzoek, kerkkunst, publicaties)

Adres

Statiestraat 89 , 3391 Meensel-Kiezegem
Tel.
0478 87 84 70
info@meensel-kiezegem.be
Website
www.meensel-kiezegem.be

Sociale media