Notulen gemeenteraad/RMW

De notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat is gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn geen beslissing heeft genomen. Ze maken melding van alle beslissingen en het resultaat van de stemmingen. Behalve bij geheime stemming, vermelden de notulen hoe elk lid gestemd heeft. Van die laatste verplichting kan worden afgeweken voor beslissingen die genomen zijn met unanimiteit.

Uit de notulen moet ook blijken dat deze beslissingen naar vorm wettelijk tot stand gekomen zijn, dit wil zeggen dat aan alle wettelijke vormvereisten voor de besluitvorming is voldaan.

Ze vormen een authentieke bron van de beleidsbeslissingen van deze organen van het lokaal bestuur.

Voorwaarden

De voorwaarden worden vermeld in het decreet over het lokaal bestuur en het bestuursdecreet.

Procedure

De algemeen directeur woont de vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bij en is verantwoordelijk voor het opstellen en het bewaren van de notulen ervan.

Regelgeving

  • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
  • Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Voor wie

De notulen worden ter beschikking gesteld van de raadsleden.

Ze zijn consulteerbaar voor de burger volgens de specifieke richtlijnen van de toepasselijke regelgeving.

Contact

Contact

Onthaal

Nu open
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 40 08
secretariaat@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00
Contact

Secretariaat

Nu open
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 40 08
secretariaat@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00