Notulen college/vast bureau

De notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen en van het vast bureau, vermelden de beslissingen van het college en het vast bureau. Uit de notulen moet ook blijken dat deze beslissingen naar vorm wettelijk tot stand gekomen zijn, dit wil zeggen dat aan alle wettelijke vormvereisten voor de besluitvorming is voldaan. Ze vormen een authentieke bron van de beleidsbeslissingen van deze organen van het lokaal bestuur.

Voorwaarden

De voorwaarden worden vermeld in het decreet over het lokaal bestuur en het bestuursdecreet.

Procedure

De algemeen directeur woont de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen en van het vast bureau bij en is verantwoordelijk voor het opstellen en het bewaren van de notulen ervan.

Regelgeving

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Voor wie

De notulen worden ter beschikking gesteld van de raadsleden.

Ze zijn consulteerbaar voor de burger volgens de specifieke richtlijnen van de toepasselijke regelgeving.

Contact

Contact

Onthaal

Nu open
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 40 08
secretariaat@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00
Contact

Secretariaat

Nu open
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 40 08
secretariaat@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00