Mindermobielencentrale

De mindermobielencentrale (MMC) werkt met vrijwillige chauffeurs die met hun eigen wagen de gevraagde verplaatsingen doen.

Procedure

  • u doet aanvraag bij de centrumleider van het lokaal dienstencentrum Zonnedries. Er wordt een afspraak gemaakt om de werking van de dienst uitvoerig te bespreken en u lid te maken van de mindermobielencentrale.
  • een rit moet minimum 48 uur op voorhand aangevraagd worden.
  • de centrumleider zoekt een chauffeur voor de aangevraagde rit en brengt u in kennis van de gemaakte afspraak.
  • de afrekening gebeurt contant aan de chauffeur. U krijgt hiervoor een ontvangstbewijs met vermelding van het aantal kilometers en de kostprijs ervan.

 

Kostprijs

  • het lidgeld bedraagt 10 euro op jaarbasis of 5 euro indien u lid wordt na 30 juni;
  • voor een koppel of samenwonenden in gezinsverband kost dit 15 euro per jaar of 7,50 euro indien u lid wordt na 30 juni;
  • u betaalt 0,34 euro per afgelegde kilometer en dit te tellen vanaf het moment dat de chauffeur vertrekt bij hem thuis;
  • per gebruik van de mindermobielencentrale betaalt u 0,50 euro administratiekosten.

Voor wie

Inwoners van Tielt-Winge die niet in de mogelijkheid zijn zich zelfstandig te verplaatsen.

Contact

Adres
Zonnedrieslaan 27 , 3390 Tielt-Winge Lokaal dienstencentrum Zonnedries
Tel.
016 79 64 45
lokaaldienstencentrum@tielt-winge.be