Militiegetuigschrift

Het militiegetuigschrift of militieattest heet tegenwoordig 'stamboekuittreksel'. Het toont aan of mannen geboren vóór 1 januari 1976 hun dienstplicht vervuld hebben of ervan vrijgesteld zijn. Zij hebben het soms nodig voor bv.pensioenaanvraag, een sollicitatie, mutualiteit enz.

Procedure

Je kan een militiegetuigschrift schrifelijk aanvragen bij:

Ministerie van Defensie, Algemene Directie Human ResoucresDivisie Administratieve Expertise, Ondersectie Notariaat, Kwartier Koningin Elisabeth Everstraat 1, 1140 Brussel.

Tel. 02 264 63 44

Voor wie

Het stamboekuittreksel wordt enkel uitgereikt aan mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976. Mannen geboren vanaf 1 januari 1976 kunnen een getuigschrijft krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de dienstplicht. De diensplicht is immers afgeschaft sinds 1994.

Contact

Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 22
burgerzaken@tielt-winge.be