Milieuadviesraad (meer info)

De milieuadviesraad (MAR) heeft als doel:

  • in algemene zin te streven naar het behoud, het herstel en/of de verbetering van het landschap, het leefmilieu en de natuur in de gemeente;
  • het adviseren van het gemeentebestuur over het gemeentelijke milieu- en natuurbeleid, hetzij op verzoek van het college van burgemeester en schepenen, van de schepen van leefmilieu of van de gemeenteraad, hetzij op eigen initiatief;
  • vervullen van een informatieve en opvoedende taak bij de bevolking betreffende problemen over leefmilieu;
  • het uitvoeren van andere acties op niet dwingend verzoek of uit eigen beweging.

De raad is samengesteld uit maximaal 15 stemgerechtigde leden. De schepen van milieu zetelt als niet-stemgerechtigd lid in de milieuadviesraad en volgt frequent de vergaderingen.

Procedure

De MAR wordt opgericht voor 6 jaar, de gemeenteraad bepaalt de samenstelling. 

Inwoners van Tielt-Winge kunnen zich bij een nieuwe oproep kandidaat stellen. Wenst u zich na de installatie van de MAR kandidaat te stellen, richt dan uw aanvraag tot de voorzitter van de milieuadviesraad.

Regelgeving

  • Gemeenteraadsbeslissing 20 juni 2019: Beslissing rond de oprichting van de gemeentelijke milieuadviesraad en vaststelling van de statuten;
  • Gemeenteraadsbeslissing 16 april 2020: Wijziging statuten gemeentelijke milieuadviesraad

Voor wie

  • Vertegenwoordigers die effectief lid zijn van een vereniging, instelling of organisatie waarvan de werking zich situeert op het grondgebied van de gemeente en die in haar werking belangstelling stelt in de milieu-, natuur- en klimaatproblematiek.
  • Inwoners met enige deskundigheid inzake milieu, natuur en duurzaamheid.

Contact

Contact

Milieu

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 37
milieu@tielt-winge.be

Openingsuren

Vandaag
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00