Meldpunt milieugerelateerde hinder

Indien u milieugerelateerde hinder ondervindt, kan u dit melden bij de dienst milieu.

Milieugerelateerde hinder is bijvoorbeeld geurhinder door een mesthoop op een akker, hinder van een bedrijf (geluid, geur, stof).  Voor deze hinder kan de milieuambtenaar of de politie optreden.

Niet alle hinder kan vastgesteld of aangepakt worden door de milieuambtenaar. Burenhinder (zoals blaffende honden) valt niet onder de bevoegdheid van de milieuambtenaar. Hiervoor kan u wel terecht bij de politie.

Procedure

  • ondervindt u milieugerelateerde hinder, neem dan contact op met de dienst milieu;
  • u doet dit bij voorkeur via een melding op de gemeentelijke website, maar het kan op per e-mail, telefoon of op het gemeentehuis;
  • buiten de openingsuren kan u terecht bij de politie.

Contact

Contact

Milieu

Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 58
milieu@tielt-winge.be
Website
https://www.tielt-winge.be/afspraak