Machtigingen en protocollen voor het opvragen en uitwisselen van persoonsgegevens

Voor toegang tot persoonsgegevens en de uitwisseling van persoonsgegevens tussen diverse bevoegde instanties heeft het lokaal bestuur een algemene/individuele machtiging of een protocol (tussen overheden) nodig.

Regelgeving

 • Beraadslaging nr. 20/009 van 15 mei 2020 met betrekking tot de mededeling van bepaalde persoonsgegevens door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst FinanciĆ«n aan de Vlaamse steden en gemeenten in het kader van de toepassing van diverse bepalingen onder de Vlaamse reglementering door steden en gemeenten. (houdende wijzigingen t.o.v. de algemene machtiging SCFO 04/2017 van 9 maart 2017)
  Link beraadslaging
  Lijst begunstigden
 • Beraadslaging RR nr. 28/2009 van 18 mei 2009 m.b.t. de aanvraag van Bibnet ten behoeve van de Nederlandstalige openbare bibliotheken in Vlaanderen en Brussel om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het Rijksregister voor identificatie en beheer van hun leden (RN/MA/2009/013)
  Link beraadslaging
  Lijst begunstigden
 • Beraadslaging RR nr. 13/2013 van 13 februari 2013 betreffende de aanvraag t.b.v. gemeenten om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister met het oog op de uitvoering van de aan hen toevertrouwde taken (RN-MA-2012-319)
  Link beraadslaging
  Lijst begunstigden
 • Protocol data-uitwisseling met EcoWerf van 2 februari 2022

Contact

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00